• Grönt ljus för bussen

    MVT Insändare Ofta klagas det på kollektivtrafiken. Bussarna kommer inte i tid och linjerna borde gå lite längre ut än vad de gör. För att klara detta krävs naturligtvis ett visst antal bussar, men också att bussarna kommer fram så smidigt som möjligt. Från Östgötatrafiken har framhållits att rondeller minskar bekvämligheten och gör att resan tar längre tid, vilket i sin tur gör att det blir svårare att hålla tiden.

    Det finns planer på att göra en rondell av korsningen Platensgatan/ga...

  • Politikerutfrågning sjöstadsmorgon

    Jan Gyllenhammar deltog i Sjöstadsmorgons politikerutfrågning som arrangerades av Tillväxt Motala, m.fl.. Utfrågare var Lennart Ekdal och Lina Handberg, Som Kristdemokrat pekade jag på de goda exemplen, bl.a.  från de kommuner som kristdemokraterna styr.

    Kristdemokraterna Motala