• Debatt: Vård för äldre under Coronapandemin

  Det finns mycket att lära av Coronakrisen. Att leva i karantän avskild från det sociala livet blir allt mer påfrestande för många. Det år ohållbart att pigga 70 plussare tvingas leva åtskilda från vänner, nära och kära.

  Den kristdemokratiska värdegrunden är hämtat från synen på människovärdet. Det okränkbara människovärdet har inget med ålder att göra. I många andra länder som t.ex. USA har man en annan syn på ålder.  En ansenlig ålder betraktas där som ett kvitto på erfarenhet, medan en ringa väcker skepsis. Det är därför äldre ledare inom politik och näringsliv är så eftertraktade. Själv har jag haft politiska uppdrag sedan 1991 i kommun och landsting och jobbat som distriktsköterska i 40 år. Nu fyller jag 85 år i sommar och har fortfarande uppdrag för partiet och i kommunen.

   

  Vi kristdemokrater i Norduppland reagerar skarpt när vi hör att äldre inte får de sjukvårdsresurser som yngre produktiva får. Under Coronaepidemin har anhöriga berättat i TV och i media hur de fått får strida för att deras föräldrar ska få den vård som man tycker att man har rätt till. Många ordineras slentrianmässigt palliativ vård. Även äldre kan ju tillfriskan om man får ett näringsdropp när förmågan att äta och dricka inte längre finns, eller syrgas om man svårt att andas. Att inte få en bedömning av läkare på plats är knappast i överensstämmelse med Hälso-och sjukvårdslagen anser vi.

   

  Vi kan glädjas åt att vi har välutbildade sjuksköterskor och undersköterskor som under lång tid med hög belastning ger vård på hemmaplan. Redan före Coronan gav man ju avancerad hemsjukvård. Många gånger är det en fördel att inte skjutsa in äldre till sjukhus särskilt när det rör sig Covid smitta. Naturligtvis måste avancerad hemsjukvård ibland övergå till palliativ vård när ingen bot längre finns, men det är ju alltid efter bedömning av läkare. Nu när vård för äldre flyttats ut till hemmen och äldreboenden, riskerar man att inte få den sjukvård man behöver. Inte var väl tanken för ädelreformen att äldre skulle diskrimineras och inte få sjukvård även om man inte vårdas på sjukhus. Men vi Kristdemokrater menar att äldre som drabbats av Coronavirus ska få läkarbedömning innan palliativ vård ordineras.

   

  Vad som också brister när det gäller pandemin här i Sverige är att så få personer testas för att se om man har smitta eller antikroppar mot viruset. Även om det finns osäkerhet när det gäller testerna så kan vi ju se hur man gör i andra länder där man ser mer pragmatiskt på detta. Att få besked att man har antikroppar eller kanske är smittad fast man inte har uttalade symptom ger en viss säkerhet i vardagen särskilt när man jobbar bland äldre sköra människor.  Osäkerhet gör att det är risk för att den tidigare följsamheten till krav om isolering, hålla avstånd, tvätta händerna o.s.v. som hälsoministens och smittskyddsläkares basunerat ut luckras upp och inte längre respekteras.

   

  Marianne Nygren Skutskär

  Ordf. Kristdemokrater Norduppland

  Lars Svensk, vice .ordf. Kristdemokrater Norduppland. Söderfors

  Runar Höglund, gruppledare i Älvkarleby kommun

  Ann-Kristin Ringefors, gruppledare i Tierps kommun