• Årsmöte 2021

  Vid årsmötet 2021 valdes Tomas Lindberg, Vendel, till ny ordförande för partiavdelningen efter avgående Marianne Nygren.

  Övrig styrelse

  Ann-Kristin Ringefors 1:e vice ordf
  Georges Al-Sawiri 2: vice ordf
  Ledamöter: Lars Svensk, Thord Gillving, Hope Espe Bizimungo och Carl-Erik Christiansen
  Ersättare: Runar Höglund, Thomas Gahnstedt, Marianne Nygren och Peter Zone´