• Rätt till anpassat boende

  Jag såg i tidningen att den 84–åriga mannen som har en son som överklagat Gävles biståndsbeslut hade fått rätt. Men hur går det för dem som inte har anhöriga som kan hjälpa till. Det är faktiskt på tiden att tänka i nya banor. Även som äldre vill man bli behandlad med värdighet och inte som en bricka i systemet.

  De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt. När det inte längre fungerar så är det tryggheten på ett äldreboende som många efterfrågar. Men de rigorösa bestämmelserna som kommunernas biståndsbedömning har gör att äldre känner sig helt överkörda. Någon valfrihet när det gäller boendet finns inte.

  Ska inte äldre få kunna bestämma över hur man vill leva sina sista år i livet? I dagens Sverige är det socialdemokraterna  som avgör när en person behöver få komma in på ett tryggt boende? Som det nu är så bedöms många vara för friska oavsett ålder. Är det enbart dementa eller mycket funktionsnedsatta som ska kunna få en plats på äldreboenden? De som upplever ensamhet, oro och psykisk press nekas, även om man fyllt 100 år. I Älvkarleby har man ett fantastiskt fint äldreboende Tallmon med välutbildad personal. Trots att det finns en hel avdelning som inte kunnat öppnas för vård och omsorgsboende än,  nekas personer att få flytta dit eftersom reglerna för biståndsbedömning är så hårda. På många håll i Sverige råder brist på särskilda boenden vilket gör att tillsammans med allt tuffare biståndsbedömningar många äldre lever i otrygghet..

  Jag håller med insändarskribenten ”Rädd att åldras i Sverige”  och hoppas att detta blir en viktig valfråga. Kristdemokraterna har sjukvård och äldrevård som en av de viktigaste valfrågorna och  kommer att driva denna fråga och införa äldreboendegaranti. KD föreslår att den som är över 85 år ska ha lagstadgad rätt att flytta till ett anpassat boende när personen själv bedömer att behovet finns. Enligt socialtjänstlagen ska beslut om särskilt boende verkställas direkt, dröjer det mer än tre månader ska det anmälas till IVO, inspektionen för vård och omsorg. Dessutom vill KD införa en äldreboendemiljard till kommunerna för att öka byggtakten av äldreboenden.

  Fram för en humanare hantering av biståndsbedömningarna.

  Marianne Nygren KD

  Linda Långs KD