• Hela Tierps kommun ska leva

  KD har många prioriterade frågor. Dit hör definitivt trygghetsfrågor, vården och de äldres villkor, för att inte tala om landsbygdens utmaningar. Peter Zoné, partiets förstanamn till kommunfullmäktige inför höstens val, berättar engagerat om sin väg in i KD och vilka frågor som han själv brinner för.

  – Jag har alltid varit politiskt intresserad och följt samhällsdebatten. Har även deltagit genom insändare och som aktiv i föreningslivet. Men för snart två år sedan jag tog steget att bli medlem i KD, säger Peter som sedan 2012 är bosatt i Örbyhus.

  Han berättar att han inte tvekade när han fick frågan om att ställa upp som förstanamn på KDs lista till kommunfullmäktige, trots att han är nykomling i politiken.

  – Jag tänkte, väntar jag så får jag aldrig frågan igen. Jag är ändå 62 år ung. Varför inte pröva? Det gäller att ta chanser när man får dem, säger Peter och skrattar.

  Tiden hittills som politiskt aktiv har varit både inspirerande, utmanande och lärorik. Här har flera personer inom KD, med den erfarne KD-politikern Lars Svensk i spetsen, varit trygga och bra bollplank. Nu gäller det att förvalta förtroendet så bra som möjligt.

  Peters förhoppning inför höstens val är givetvis att KDs representation i kommunfullmäktige ska förstärkas, från två mandat till åtminstone tre, helst fyra. Självklart ser han också fram emot att den nuvarande majoriteten ska få fortsatt förtroende. Samarbetet har, som han uppfattat det, fungerat mycket bra under den nuvarande mandatperioden.

  Det som främst triggade Peter att engagera sig politiskt var de problem som han länge konstaterat att Sverige har inom sjukvården. På nära håll i familjen hade han smärtsamt sett hur hans egen far, som hade gått bort i cancer, drabbats av bristfällig vård. Och det var ingen tvekan om att KD är det parti som har de klart bästa politiska lösningarna, insåg han.

  – Vårt sjukvårdssystem måste göras om från grunden genom att vården förstatligas. Den måste vara lika för oss alla var helst vi bor i landet. Det nuvarande systemet som bygger på de gamla landstingen är ineffektivt och föråldrat, vilket exponerats med all tydlighet under pandemin. Det är inte hållbart att 21 regioner har olika system och gör olika bedömningar. Det är ett stort slöseri med våra skattemedel. Nu krävs översikt och ordning, poängterar Peter Zoné.

  – Varför ska inte vi i Norduppland lika gärna kunna söka vård i Gävle som i Uppsala? Våra grannländer har insett det här. Det är nu dags för oss in Sverige att göra det samma.

  Vårt förslag inom KD är att inrätta av en nationell vårdförmedling. Det är ett mycket bra första steg som skulle göra det möjligt söka vård i andra regioner där ledig kapacitet finns.

  Peter betonar också det faktum att Tierp är en kommun där landsbygdens utmaningar är viktiga och angelägna för väldigt många invånare.

  – En attraktiv landsbygd med ett levande jordbruk en hjärtefråga. Många lantbrukare och andra bosatta på landet drabbas nu hårt av höjda priser, framför allt på bränsle. Samtidigt är Sveriges försörjningsgrad skrämmande låg. Här krävs nu krafttag från samhällets sida. Vi måste också slå vakt om våra bygdeskolor och se till att kultursatsningar även kommer våra kransorter till del.

  Många frågar sig med rätta, kan jag bo kvar här? Finns det en framtid för mig här i Tierps kommun? Kommer mina barn att kunna växa upp här?

  – Vårt svar är, ”vi ska göra allt vi kan för att hela Tierps kommun ska leva, ja hela Sverige”.

  En angelägen fråga för många i vår kommun är de problem som vargstammen och inte minst vildsvinen orsakar. I synnerhet som de nu breder ut sig i samma områden. Det här drabbar inte bara näringsidkare inom jordbruket. Det är ett problem även för föreningslivet och för allmänheten på vår landsbygd. Här måste vi hitta långsiktigt hållbara lösningar, säger Peter Zoné.

  – Till sist, Sverige behöver en ny regering. Det handlar om skolan, sjukvården, polisväsendet, infrastrukturen och så vidare. Land efter land går förbi oss, samtidigt som vi har världens högsta skatter. Sverige kan bättre.

   

  Fakta Peter Zoné:

  Född: 1960 i den karibiska övärlden.
  Utbildning: Transport- och trafikingenjör.
  Arbete: Kärnteknisk servicemedarbetare på Forsmarks kärnkraftverk.
  Familj: Gift sedan 27 år. Har två söner.
  Bostad: BR radhus i Örbyhus.
  Gör på fritiden: Är intresserad av konst, kultur och teater. Är mycket ute i naturen.
  Det bästa med politiken: Det är inspirerande, utmanande och lärorikt.