• Föredrag och debatt ordenshuset Skutskär lördag 7 maj

   

   

   

   

   

   

  KD Norduppland

  Öppen politisk debatt och föredrag

  Föreläsningarna om hur vi bättre hanterar frågor som

  funktionsvariabler, våld och brottslighet

   

  Plats: Ordenshuset, Ordensgatan 12, Skutskär /Gångavstånd Resecentrum/

  Tid:    Lördag den 7 maj 2022

  .                               

  Nils Arne Kastberg                             Mattias Nygren

   

  11.00           Hur hanterar vi personer med funktionsvariationer

                        Våld i nära relationer

  12.00           Organiserad brottlighet, ett hot mot näringslivet

                        LUNCH        /anmälan 50 kr  mariannenygren29@gmail.com/

  14-00           Val 2022 och prioriterade frågor

  15.00           Avslutning

  Välkommen!