• Vitsippspriset 5år

  KD Norduppland har delat ut vitsippspriset 5 år tillbaka med undantag 2017 då inget pris utdelades

  2014  – Kristin och Mikael Lahtinen,  Tierp Utifrån deras stora engagemang för de mest utslagna i Tierps kommun. Kristin o Mikael initierade och lyckades i samverkan med LP Gävleborg skapa motivations och stödboende Björkbacken i Untra för rehabilitering och stöd för fortsatt nykterhet

  2015 – Lars Gustafson, Marma som visat ovanlig stort samhällsengagemang när det gäller att möta människor i olika situationer och utifrån deras behov. När migrationsverket sökte bostäder för flyktingar i Marma tog han strid mot krafter som försökte vigla upp motstånd och rädslor hos befolkningen i Marma

   2016 – Karl Åke Lindblad, Skutskär,  utifrån sitt brinnande intresse för bygdens historia. Som författare och medfattare till böcker som beskriver hur Skutskär växte fram, har han lyckats fängsla dagen människor för kulturens betydelse och påverkan i nutiden. Hans intresse ungdomar och invandrare, sin musikaliska begåvning, volontärskap och goda kunskaper för samhällsplanering, visar på ett stort engagemang för människors liv och leverne.

  2018-  Stora Enso i Skutskär, utifrån att de utsetts till Sveriges friskaste företag, samt att anläggningen minskar svaveldoften från fabriken i Skutskär. Vi tror att framledels kommer bygden bli känd och omtalad för sin unika natur och ”svaveldoften” är ett minne blott.

  2019- Evert Mattsson, Skutskär,   utifrån hans uthålliga och mycket uppskattade arbete med att ordna aktiviteter för äldre boende på Tallmon. I drygt 16 år har Evert som är fyllda 92 år regelbundet tagit ut de äldre på promenad eller ordnat aktiviteter inomhus i form av underhållning och samvaro. Han har rekryterat och samordnat volontärerna som deltagit i träffarna

  Mickael Lahtinen 2014

   

  Lars Gustavsson 2015

   

  Karl-Åke Lindblad 2016

   

  Evert Mattson 2019