• Gör Älvkarleby attraktivt

  – Vi har en fantastisk natur och det är lugnt och tryggt. Vi borde kunna bli en attraktiv inflyttningskommun! Däremot säger vi nej till stora vindkraftsparker. Vår kommun har redan gjort stora uppoffringar för landets elförsörjning med allvarliga ingrepp i naturen, säger Mattias Nygren.

  Efter närmare 30 år har Mattias Nygren flyttat hem till sin uppväxtkommun Älvkarleby igen, till Gårdskär.

  – Jag och min fru flyttade hit för att vi ville komma närmare mina föräldrar som nu är 87 och 85 år gamla. Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse och varit en åsiktsmaskin, men det är först nu jag engagerat mig lokalpolitiskt, säger Mattias Nygren, förstanamn på KD:s kommunlista.

  Hans mamma sitter däremot sedan länge i Älvkarleby kommunfullmäktige, men till hösten är det tänkt att han ska efterträda henne. I grunden är Mattias polis och har bland annat varit med om att bygga upp den nationella insatsstyrkan. Efter tolv år i den lämnade han polisyrket och har bland annat jobbat med säkerhetsfrågor inom flera civila FN-program i en lång rad länder, bland annat Afghanistan, Sydsudan, Pakistan, Zimbabwe och Burundi. Idag är han sysselsatt i ett eget säkerhetsbolag, 2Secure, som han bildat tillsammans med gamla poliskollegor.

  – Vi spänner över ett stort fält och har blivit ett av de största säkerhetsföretagen i landet. Vi jobbar bland annat med trygghet åt 300 företagarfamiljer och vi är med och skyddar journalister i krigets Ukraina. Vi arbetar också mycket inom byggbranschen för att komma åt svartjobb och exploatering av utländska arbetare. Man beräknar att 19 miljarder skattekronor försvinner från landet den vägen, berättar Mattias.

  Då är vi inne på det politiska område som han själv brinner allra mest för – rättspolitiska och kriminalpolitiska frågor.

  – Vi har samma polistäthet i Sverige idag som vi hade 1965, cirka 200 poliser per 100 000 invånare. Men hur ser brottsligheten ut idag jämfört med då? Idag går resurserna till skjutningarna, inte till enklare brottsutredningar där det faktiskt inte skulle krävas så mycket för att hitta fällande bevis. Ett företag som till exempel misstänker att ekonomen förskingrar kan ju ha råd att vända sig till ett säkerhetsföretag när polisen lagt ner utredningen, men sådant har inte privatpersoner råd med.

  – Vi skulle behöva fördubbla antalet poliser, men då måste de också få vettiga arbetsförhållanden. De ska inte behöva utsättas för livsfarlig stenkastning. Många poliser vill lämna yrket, vi har 700 poliser som nu söker jobb i vårt företag. Men det är inte bara polisen som behöver mer resurser, det behöver även resten av vår rättsapparat.

  När det gäller det lokalpolitiken har KD tre profilfrågor: 1. Ett starkt civilsamhälle  2. Nej till vindkraft  3. Göra Älvkarleby till en attraktiv inflyttningskommun.

  – Vi vill bidra till att stärka Sveriges civilförsvar genom att bygga ett starkt civilsamhälle. Vi vill uppmuntra och synliggöra ett blomstrande föreningsliv. Idag har vi många idrottsföreningar, men vi skulle gärna se ett bredare utbud och fler och starkare föreningar inom andra sektorer också, inte minst de som är mer involverade i civilförsvaret.

  Själv bidrar Mattias på olika sätt till civilsamhället. Nyligen var han nere i Polen vid gränsen till Ukraina för att leverera material av olika slag. Det ledde till att fyra ukrainska flyktingkvinnor följde med till Skutskär där de nu bor.

  – Vi säger nej till vindkraft. Det finns planer på stora vindkraftparker både till lands och sjöss i vår närhet. Vi tycker att vår kommun redan har gjort stora uppoffringar för landets elförsörjning genom kraftverket, med allvarliga ingrepp i naturen. Vi har ett rikt djur- och fågelliv som vi nu vill slå vakt om, till exempel den hotade vitryggiga hackspetten.

  Mattias påpekar också att KD föredrar kärnkraft för landets elförsörjning, inte minst för att elnätet blir instabilt med vindkraft.

  – Varför inte återstarta någon av de reaktorer man stängt av eller bygga en reaktor till i Forsmark – eller bygga helt nya kärnkraftverk?

  Älvkarleby är idag en kommun med låg egen skattekraft och beroende av det nationella skatteutjämningspaketet. Det vill KD försöka ändra på.

  – Vi har ett bra utgångsläge. Med Upptåget når du Uppsala på under en timme och vi ligger bara några mil från Gävle. Vi har en underbar natur och vi kan erbjuda trygghet och lugn och ro. Här finns det inga kriminella klaner eller gäng.

  – Jag tycker att vi borde kunna bli en attraktiv inflyttningskommun för storstadsbor som längtar efter en annan miljö och även för företag, genom ett positiv företagsklimat. Då måste vi kunna erbjuda attraktiva lägen för tomter, och det borde vi kunna utan att göra för stora undantag från strandskyddet. Dessutom borde vi vara generösa med om- och tillbyggnader, vi kan inte bara säga kategoriskt nej.  Se hur det ser ut när folk sätter upp presenningar för att de fått nej till att sätta upp garageportar. Det ser ut som ett läger och är bara trams, säger Mattias Nygren till sist. 

  FAKTA

  Namn: Mattias Nygren
  Bor i: Gårdskär
  Ålder: 56 år
  Familj: Fru, tre barn och tre barnbarn
  Yrke: Entreprenör och säkerhetskonsult
  Fritidsintressen: Jakt, sportfiske och golf