• Vitsippspriset 2020

    Kristdemokraterna i Norduppland ger Vitsippspriset till Evert Mattsson i Skutskär utifrån hans uthålliga och mycket uppskattade arbete med att ordna aktiviteter för äldre boende på Tallmon. I drygt 16 år har Evert regelbundet tagit ut de äldre på promenad eller ordnat aktiviteter inomhus i form av underhållning och samvaro. Han har rekryterat och samordnat volontärerna som deltagit i träffarna.

    Evert som fyllt 92 år är ett föredöme för alla pensionärer och daglediga att göra en social insats för våra gamla som så ofta känner sig ensamma och bortglömda.

     

    Marianne Nygren                                       Runar Höglund

    Ordförande KD Norduppland                   Gruppledare Älvkarleby