Framtidstro för Örebro!

Tack för förtroendet att leda Örebro framåt. Nu fortsätter vi tillsammans att forma ett Örebro där friheten att forma sitt liv går hand i hand med ansvaret för våra medmänniskor.

KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

Idag har vårt kommunalråd Marlene Jörhag varit på Karolinska gymnasiet och besökt estetiska programmet. Där bubblar en kreativ kraft som får berika vår stad. Marlene fick tjuvlyssna på inläsning av en kommande pjäs, se baletträning in action och hälsa på engagerade lärare. Åke Johansson som är rektor gjorde en utomordentlig guidning och diskussionerna flög mellan Anna Book, knark, framgångar och utmaningar. Marlene fick också möjlighet att prova på skolmaten (!!) Ett ämne som diskuterats vilt i Örebro-politiken senaste veckan. Slutligen fick hon kika in i Biologiska museet och känna historiens vingslag. Inte varje dag man hälsar på en struts! Bra fredag! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Idag har vårt kommunalråd Marlene Jörhag besökt Försprånget, en fristående förskola som finns i Almby. Ett intressant möte med Pia och Pernilla som visade runt och delade sina tankar kring undervisning, den kommunala förskolekön, resursfördelningsmodellen, vikten av att hitta rätt arbetssätt och pedagogik i stort. Vi i Kristdemokraterna gillar att det finns en mångfald av förskolor, små som stora, kommunala som fristående. Mötet med personal och verksamheter är viktigt för att få en helhetsbild och kunna driva aktuella frågor i rätt riktning. Dagens möte väckte flera funderingar som Marlene tar med sig till rådhuset. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Dagens vassa kristdemokratiska uppställning i kommunfullmäktige, Marlene Jörhag, Lennart Bondeson, Sara Maxe, Anders Hagström, Johan Arenius och Magnus Lagergren.

Just nu diskuteras Kulturkvartet där Kristemokraterna, tillsammans med övriga i kommunledningen, är stolta över att Örebro får en ny mötesplats där människor med olika bakgrunder möts, interagerar och växer som människor - viktigt för ett inkluderande och tryggt samhälle. Vi ser fram mot att Kulturkvarteret kommer att bli färdigt. I Kulturkvarteret kommer Kulturskolans lokaler bli mer ändamålsenliga i dessa nya lokaler (de gamla är slitna och icke ändamålsenliga) och gymnasieskolans estetelever får bättre lokaler. Kulturkvarteret möjliggör för Conventum att växa och kommer dessutom att knyta ihop centrum på ett annat sätt – centrum utvidgas och utvecklas vilket är positivt i en växande kommun. Inte minst tror vi kristdemokrater att kulturens är oerhört viktig för både människan och för ett samhälle i stort (läs t.ex Örebro kommuns antagna Kulturpolitiska program).

För kännedom så kommer hyran för Kulturkvarteret bli 37,5 miljon kronor per år. Skillnaden mellan huvudalternativet Kulturkvarteret och alternativet att renovera Kulturskolan och att bygga nytt bibliotek blir ca. 4 mkr (35 mot 31). Till detta kommer 2, 5 mkr för en Multiscen, men samtidigt får man en reavinst på försäljning av Kulturskolans fastighet (som Örebroporten äger). Det blir en liten sammanlagd hyreshöjning, men mervärdet med ett nytt Kulturkvarter tror vi blir väldigt stort! Till detta möjliggör vi också för Conventum att utveckla sin verksamhet i bibliotekets vilket är positivt för Örebro som mötes- och evenemangsstad.

Nu vill vi att Kulturkvarteret blir hela Örebros mötesplats där kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. En plats där alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och som präglas av kreativitet, mångfald och möten. Vi tror att kulturen och Kulturkvarteret bidrar till att Örebro kommun uppfattas som en attraktiv plats för invånare och besökare!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Intressanta debatter på dagens kommunfullmäktige. Bland annat diskuterades framkomligheten på Östra bangatan och framkomligheten i staden i allmänhet.

Vår önskan är att så många som möjligt ska kunna ta sig fram så snabbt och säkert som möjligt – trots att vi blir fler och fler som ska samsas om det gemensamma gaturummet. De som behöver använda bil ska kunna göra det, de som vill cykla eller gå ska ha möjlighet och de som åker kollektivt ska även de kunna ta sig fram mellan stadens olika delar. Tillsammans nyttjar vi gaturummen på ett så effektivt sätt som möjligt.

I vårt eget handlingsprogram för mandatperioden utrycker vi att kollektivtrafiken ska utvecklas med snabba bussar (BRT) med särskilda bussfiler i stadstrafiken och med hög turtäthet. I en växande stad ser vi det som nödvändigt att ha kapacitetsstarka, utrymmessnåla och klimatsmarta trafikslag. Ett Stockholm utan tunnelbana (effektivt kollektivtrafik) skulle skapa trafikkaos – Örebro behöver förbereda sig för en framtida större befolkning genom bl.a BRT (Bus Rapid Transit).

Bilder:
:: Exempel på hur BRT kan se ut längs Rudbecksgatan.
:: Exempel på en framtidsbild av Rudbecksgatan utan åtgärder (nollalt 2040).
:: Diagram över trafikutvecklingen utifrån olika alternativ där målstyrt scenario 2040 ger mest effekt.
:: Visar att Örebro är en förhållandevis tät stad där många människor har möjlighet att gå, cykla eller åka kollektivt och de som bor längre bort kan använda gaturummet för bil i högre utsträckning.
:: Visar skillnaden i utrymme mellan olika trafikslag.
:: Visar fullmäktige. 😊
... See MoreSee Less

View on Facebook

Idag har vi fått vara med och inviga ännu en förskola i Örebro, förskolan Silva i Brickebacken. Vår ordförande i programnämnd barn och utbildning, Marlene Jörhag, var på plats för att överlämna en blomma till rektor Susanne Carlsson.
Det klipptes band, barnen sjöng och alla bjöds på tårtkalas.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Upphandlingen om nytt valfrihetssystem inom hemvården avbryts

Örebro kommun skulle den 15 april 2020 övergått från Lagen om valfrihetssystem (LOV) till Lagen om offentlig upphandling (LOU) inom omsorgsdelen i hemvården. När anbuden nu har öppnats visar det sig att inget av anbuden uppfyller de obligatoriska kraven. Därför har Programnämnd social välfärd, genom ordförandebeslut, avbrutit upphandlingen.
Det nya valfrihetssystemet skulle innebära att 50 procent av de som har beviljat biståndsbeslut för vård och omsorgsinsatser skulle tillgodoses av privat regi, fördelat på 5 lika stora delar. Övriga 50% var tänkt att drivas i kommunens egna regi.
- Vi kommer nu att diskutera tillsammans om hur vi ska gå vidare inom hemvården. Vi kommer att ha ett system där örebroarna kommer kunna välja utförare, men exakt hur det ser ut kommer vi att återkomma till inom kort, säger Anna Andersson (KD), vice ordförande i programnämnden.
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: