Framtidstro för Örebro!

Tack för förtroendet att leda Örebro framåt. Nu fortsätter vi tillsammans att forma ett Örebro där friheten att forma sitt liv går hand i hand med ansvaret för våra medmänniskor.

KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Idag har vi fått vara med och inviga ännu en förskola i Örebro, förskolan Silva i Brickebacken. Vår ordförande i programnämnd barn och utbildning, Marlene Jörhag, var på plats för att överlämna en blomma till rektor Susanne Carlsson.
Det klipptes band, barnen sjöng och alla bjöds på tårtkalas.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Upphandlingen om nytt valfrihetssystem inom hemvården avbryts

Örebro kommun skulle den 15 april 2020 övergått från Lagen om valfrihetssystem (LOV) till Lagen om offentlig upphandling (LOU) inom omsorgsdelen i hemvården. När anbuden nu har öppnats visar det sig att inget av anbuden uppfyller de obligatoriska kraven. Därför har Programnämnd social välfärd, genom ordförandebeslut, avbrutit upphandlingen.
Det nya valfrihetssystemet skulle innebära att 50 procent av de som har beviljat biståndsbeslut för vård och omsorgsinsatser skulle tillgodoses av privat regi, fördelat på 5 lika stora delar. Övriga 50% var tänkt att drivas i kommunens egna regi.
- Vi kommer nu att diskutera tillsammans om hur vi ska gå vidare inom hemvården. Vi kommer att ha ett system där örebroarna kommer kunna välja utförare, men exakt hur det ser ut kommer vi att återkomma till inom kort, säger Anna Andersson (KD), vice ordförande i programnämnden.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Idag har Kristdemokraterna och övriga kommunledningen besökt Marklyckan och mött boenden och samtalat om den boendeform för äldre som kallats Trygghetsbostäder. Tack Camilla Weckström och övrig personal på Marklyckan för besöket och ert kunnande och engagemang i arbetet!

Trygghetsbostäder är en boendeform med tillgänglighet, trygghet, gemenskap och särskild personal för att stärka det sociala innehållet. En av de boendeformer för äldre som finns i kommunen vid sidan av t.ex seniorbostäder och vård- och omsorgsboenden.

Boendeformen fyller inte minst en viktig funktion som mötesplats för social samvaro och gemenskap. Ofrivillig ensamhet är i dag ett samhällsproblem där exempelvis Marklyckan med boenden, föreningar, församlingar och studieförbund i samverkan skapar en meningsfull tillvaro och främjar möten mellan människor.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Äntligen är skolan igång. Om skolan lyckas i sitt uppdrag skapar vi stora möjligheter både för enskilda barn och för samhället i stort. En skola som fungerar ger kunskap, bildning, gemensamma värden och goda framtidsutsikter för barnen. Vi vill att skolan ska vara en betydande del för barn och ungas möjligheter att leva ett framtida gott liv.

🔹 Fortsätta prioritera skolan med en större ekonomisk andel
🔹 Tidiga insatser till elever med behov av särskilt stöd
🔹 Uppmuntra och stödja läsning i klassrummen
🔹 Satsa på åtgärder för skolor med stora utmaningar
🔹 Öka antalet idrottstimmar i skolan
🔹 Öka tillgängligheten till vårdcentraler och barn- och ungdomspsykiatrin

Gå med i KD!
www.KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: