Framtidstro för Örebro!

Tack för förtroendet att leda Örebro framåt. Nu fortsätter vi tillsammans att forma ett Örebro där friheten att forma sitt liv går hand i hand med ansvaret för våra medmänniskor.

KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

Idag träffade vårt kommunalråd Marlene Jörhag (KD) tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S) en av utbildningsminister Anna Ekströms närmsta män, Erik Nilsson. Det blev ett givande samtal kring pedagogik och systematiskt kvalitetsarbete, men Marlene fick också möjlighet att lyfta utmaningarna med ”relativ närhet” som styr grundskoleantagningen och påtala problemen med riktade statsbidrag (ökade generella statsbidrag är att föredra för Sveriges kommuners välmående)

Dagen bjöd också på två verkligt positiva verksamhetsbesök på skolor som visat stark vilja till utveckling. Först ut var Västra Engelbrektsskolan, där Magdalena Andersson med kollegor berättade om Upplevelsebaserad NO-undervisning. Att få lära sig med alla sinnen är viktigt, inte minst för de elever som har annat modersmål än svenska. Därefter besöktes Mellringskolan F-6 där rektor Johan Walter förklarade hur man på några år lyft elevernas resultat i svenska, engelska och matematik från 59% (2017) till 92% (2019). Ett arbete byggt på att skapa givna strukturer; om det så gäller arbetet med elevhälsa eller lektionsplaneringar. En annan nyckel har varit det kollegiala lärandet – då det är i mötet med andra vi reflekterar och analyserar oss själva. Vi kristdemokrater brukar säga just det, att det är i mötet med andra som en person formas att bli den hon är, eller han är. Tänk att det gäller även lärare!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vi i Kristdemokraterna tror att välmående familjer bygger ett gott samhälle. Mötesplatser för föräldrar med småbarn är därför viktiga. Där möjliggörs att nya relationer skapas och att hitta stöd och stöttning med människor i likartad situation. Mycket gott görs i civilsamhällets regi genom öppna förskolor och studiecirklar i småbarns sång mm. Tillsammans med regionen har kommunen ett arbete genom familjecentraler. Här finns kuratorer för den som behöver samtala, öppen förskola med sångstund och fri lek, närhet till MVC och BVC. Det är ett viktigt arbete som just nu utreds. Vårt kommunalråd Marlene Jörhag, ordförande i programnämnd Barn och utbildning, samt Anna Andersson, vice ordförande i programnämnd Social välfärd besökte därför Ängens familjecentral för att se deras arbete och lyssna in deras tankar och funderingar. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Idag besökte Lennart Bondeson Brädcentralen i Örebro där Daniel Schön berättade om skateboardens utveckling i Örebro och Sverige och vilken betydelse det har i dag för ett stort antal barn, ungdomar och vuxna. Örebro skateboard bedriver sin verksamhet i Brädcentralen i CV-området och även under vår, sommar och höst vid Örebro skatepark på söder. Ett bra exempel från det civila samhället - en förening som samlar många barn och ungdomar, som drivs av eldsjälar och som gör stor samhällsnytta som brobyggare och ger människor en meningsfull tillvaro och fritid. ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

Kristdemokraterna i Örebro

Kristdemokraterna i Örebro's cover photo ... See MoreSee Less

View on Facebook

Dagens starka uppställning i första dagen av kommunfullmäktiges budgetdebatt. Vi är stolta över att vi tillsammans med Centerpartiet och Socialdemokraterna lägger fram en budget som tydligt utgår från FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 och där skolan och äldreomsorgen får en allt större delen av den ekonomiska kartan. För oss kristdemokrater är det viktigt att värna människors egenmakt och arbeta för att ingen örebroare ska hållas tillbaka och ingen ska heller lämnas efter.

Som kristdemokrater pratar vi ofta om människovärdet. Vi vill att medborgaren och människan alltid ska vara utgångspunkten - det offentliga är till för medborgaren. Örebro kommun ska kontinuerligt arbeta för att stärka mänskliga rättigheter och vårt demokratiska samhälle, öka jämlikheten och stå främst i ledet att bromsa klimatförändringar.

Imorgon tas budgeten i sin helhet.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Kristdemokraterna i Örebro

KD PÅ DJUPET. Om trygghet.

I ett samtalsklimat som präglas av ytlighet och kommentarsfälten fylls av nättroll ska vi presentera oss själva på djupet. Vår syn på trygghet. Kom ihåg att KD inte är ett utopiskt parti. Vi tror inte på någon utpräglad vision om det perfekta samhället. Vi har inget facit att sikta mot. Vi agerar istället utifrån goda värderingar.

Trygghet är en rättighet. Det kan handla om boende och att kunna försörja sig. Om vår tilltro till rättssamhället. Det handlar också om relationerna med andra länder och det svenska försvaret. Det handlar inte minst om den nära gemenskapen i en familj och att barn och unga ges goda uppväxtvillkor. Eller att någon tar emot oss när vi inte kan stå på egna ben. Trygghet är en omistlig del av samhällets grundvalar.

Vår människosyn utgår från att människan till sin natur är rationell eller förnuftig, vilket ger henne frihet och möjlighet att välja mellan gott och ont. Hon är moraliskt medveten och råder över sina egna handlingar. Det gör henne moraliskt ansvarig. Värdet ger henne rättigheter och ansvaret ger henne skyldigheter.

Samhällsgemenskapen rubbas varje gång någon begår ett brott och handlar orätt. Otryggheten skadar kittet som binder samhället samman.

Alla brott ska beivras utan undantag, också smärre brott och förseelser. Det är det offentligas uppgift att skipa rättvisa. Övergrepp och kränkningar av människor och egendom kan aldrig tolereras. Respekten för lagarna ska upprätthållas med fasthet och förövare ska lagföras skyndsamt.

Samhället ska alltid ställa sig på brottsoffrets sida. Men efter fullgjort straff hela samhällets ansvar att återanpassa den tidigare brottslingen så att han eller hon fortsättningsvis respekterar omgivningen och blir en del av samhällsgemenskapen.

Samtidigt som vi visar fasthet mot dem som begått brott, vill vi vara tydliga med familjens och civilsamhällets oumbärliga roll att bekämpa brottslighet genom förebyggande insatser. Det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar att vägleda dem rätt i livet så att brottslighet helt kan undvikas. Därför ska det offentliga sträva efter att ge föräldrar mer tid barnen. En stark sammanhållning mellan föräldrar och barn minskar riskerna för dåliga skolresultat och att unga hamnar i utanförskap och dras in i brottslighet.

Det är kärleken till nästan som utgör grunden till vård, omsorg, miljöarbete, polis och rättsväsende. Det är kärleken till jorden och rötterna, till barnen och de gamla, till våra partners och kamrater som utgör kärnan i våra liv. Visst är det bra med tekniska landvinningar och nya mediciner, blixtsnabb fiber och molntjänster. Men vi människor får inte kraften från prylar och appar. För att leva tryggt behöver vi människor varandra. Vi kristdemokrater är samhällsbyggare. Vi strävar efter samhällsgemenskap. Ett Sverige att lita på.

Gå med i KD du också.
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Kristdemokraterna i Örebro

Igår kväll gick 6e upplagan av Funkis Mello av stapeln på Parkteatern i Örebro. Funktionsstöds nämndens ordförande, kristdemokraten George Barsom, var givetvis på plats för att gratulera vinnaren 🎉 ... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: