Förskolan – en viktig del i livet för barnen och deras familjer

Familjer och familjers vardagar ser olika ut. En del föräldrar vill stanna hemma länge med sina barn när de är små, medan andra har behov av att snabbt komma tillbaka till arbetslivet. En del väljer att ha sina barn i pedagogisk omsorg, medan de allra flesta väljer förskolan. I Örebro finns idag ca 150 förskolor, varav 25 är fristående.
Förskolan har sedan 1998 en egen läroplan, och en ny reviderad version börjar gälla i år. Läroplanen för förskolan tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den pekar tydligt ut förskolan som en del i utbildningssektorn – jämte sitt omsorgs- och kompensatoriska uppdrag.

Läs mer

Kristdemokraterna vill se fler familjecentraler i Örebro

Marlene Jörhag, Kristdemokraternas toppnamn till kommunvalet, uppmärksammar på Internationella Familjedagen Örebros familjecentraler och öppna förskolor. Familjecentralerna och de öppna förskolorna fyller en viktig funktion för familjer. Här kan mammor, pappor och barn träffa andra föräldrar och samtidigt få stöd och gemenskap under barnens första år. Under tisdagen, då Internationella familjedagen firas runt om i världen, besöker Marlene Jörhag flera av dessa viktiga komplement för att samtala med familjerna och de anställda.

Läs mer

Nytt bad i Brickebackenområdet

Badhuset i Brickebacken har stort underhållsbehov. Samtidigt växer behovet av badanläggningar i Örebro kommun. Kommunledningen med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet kommer att fatta beslut om fem miljoner kronor i årlig ökning av driftsmedel för att säkerställa att ett nytt bad kan byggas i Brickebackenområdet.

Örebro växer och utvecklas. Fler människor flyttar till Örebro och nya bostadsområden tillkommer samtidigt som befintliga utvecklas och förnyas. I Brickebackenområdet kan planeringen för ett nytt bad nu påbörjas. Det nuvarande badets tekniska livslängd är begränsad och behovet av badhus är fortsatt stort – därför behöver beslut fattas som säkerställer att ett nytt badhus kan byggas. Läs mer

Vi är öppna för trovärdiga alternativ för att styra Örebro

Vi uppskattar att Moderaterna (M) och Liberalerna (L) ser att Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD) behövs för att Örebro ska få ett fortsatt stabilt och trovärdigt styre. Efter 2011 bildade vi en blocköverskridande majoritet tillsammans med S eftersom det inte fanns förutsättningar för en Alliansmajoritet. Annars hade den borgerliga rösten saknats i Örebro, vilket skulle lämnat utrymme för ytterlighetspartier. Kompromisser har varit nödvändiga, vilket även skulle ha gällt för en Alliansmajoritet, trots att vi på många plan har en betydligt mer lika ideologi.

Att vi skulle ha ”offrat alldeles för mycket” under den gångna mandatperioden håller vi inte med om. Vi har fått kompromissa, men det är helt naturligt i ett vitalt demokratiskt system. Utifrån valresultatet 2011 och 2014 så har både C och KD fått ett stort inflytande och genomslag i politiken på många områden.

Läs mer