Framtidstro för Örebro!

Tack för förtroendet att leda Örebro framåt. Nu fortsätter vi tillsammans att forma ett Örebro där friheten att forma sitt liv går hand i hand med ansvaret för våra medmänniskor.

KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

3 days ago

Kristdemokraterna i Örebro

Idag arbetar KDs rådhuskansli, tillsammans med majoritetspartierna, med kommunens budget för 2020. En budget med en tydligt ny inriktning som utgår från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Planeringen avbryts med pressträff där kommunledningen berättar om utmaningar och möjligheter för Örebro framgent. Håll utkik i tidningar och radio. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Idag medverkade KDs kommunalråd Lennart Bondeson på tre seminarier i Almedalen. Bl.a på ett seminarie om hur man på kommunal nivå kan arbeta för att de globala målen för hållbar utveckling ska uppnås. Ett viktigt perspektiv där KD i kommunledning och Örebro kommun har tagit stora kliv de senaste åren och bl.a blev Årets Fairtrade city 2017. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Idag blev Örebro kommun utnämnd till Sveriges näst bästa arkitekurkommun. Väldigt roligt att Örebros strategiska arbete uppmärksammas och prisas. Tredje året i rad på prispallen. David Gelinder (KD) och stadsarkitekt Peder Hallqvist representerade Örebro och berättade om Örebros arbete och tog emot priset. Roligt!

Mer information finns att läsa på Sveriges arkitekters webbplats: www.arkitekt.se/arets-arkitekturkommun-2019-2/
... See MoreSee Less

View on Facebook

Örebro bland de bästa på klimatet

Dagens Samhälle granskar kommunernas miljöpolitik utifrån två av de globala målen i Agenda 2030 som handlar om klimat och miljö. Örebro placerar sig på andra plats bland städer och stadsnära kommuner. Ett tydligt kvitto på att KDs och kommunledningens långsiktiga och målmedvetna arbete ger resultat.

Mycket glädjande!

Dagens Samhälle har rangordnat kommunerna utifrån två av de globala målen i Agenda 2030 som handlar om klimat och miljö. Det är mål 13, Bekämpa klimatförändringarna, och mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald. Målen är antagna av FN:s medlemsländer. Nyckeltalen har tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och har bearbetats av DS. Åtta variabler är med som rör utsläpp av växthusgaser, miljöbilar i kommunens organisation, miljöbilar i geografiska området, körsträcka med personbil och skyddad natur. De mått som kommuner har svårt att styra över har viktats något lägre.

Läs mer på: www.dagenssamhalle.se/nyhet/kommunerna-som-ar-bast-pa-klimatet-28347
... See MoreSee Less

View on Facebook

Glad midsommar! ... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: