• Kommunalråd Håkan och Susanne

    Kristdemokraternas kommunalråd i Örebro heter Håkan Stålbert och Susanne Lindholm. Kommunalråden tillträdde i februari 2022 och delar på det politiska ledarskapet.

    – Kommunalråd är ett av de finaste förtroendeuppdrag man kan få och jag ser fram emot att fortsätta det goda arbete som tidigare kommunalråd påbörjat. Det finns samtidigt stora utmaningar som att fler barn behöver kunna gå ur skolan med godkända betyg eller en växande ensamhet och psykisk ohälsa. Jag är också övertygad om kraften i civilsamhället och tror på ett tätare samarbete mellan kommunen och föreningslivet för att mobilisera alla goda krafter, säger Susanne Lindholm.

    – Det är ett ärofyllt uppdrag att få arbeta för att Örebro ska utvecklas och vara en plats där människor kan fullfölja sina drömmar, där man vill bo, arbeta och leva ett hållbart liv. Särskilt viktigt framöver är integrationsfrågorna. Att vi skapar en trygg kommun där vi möts över gränser. En kommun med goda livschanser för barn och unga, där skolan är betydelsefull men också möjligheter till aktiv och meningsfull fritid. Där familjer ges stöd att bli sin bästa version säger Håkan Stålbert.

    Susanne Lindholm har tidigare arbetat som regionchef på studieförbundet Bilda och har lång erfarenhet av politiska uppdrag samt tidigare arbetat med biståndsfrågor och som hotellchef.

    Håkan Stålbert har tidigare arbetat i Kristdemokraternas riksorganisation, är ordförande i Servicenämnden i Region Örebro län och har tidigare bl.a varit verksamhetschef på kurs- och konferensanläggningar.