• Fler tomter för småhus och villor i Örebro

  Idag beslutade Byggandsnämnden i Örebro att möjliggöra fler tomter för småhus och villor i Örebro. I den antagna verksamhetsplanen ska förvaltningen särskilt prioritera detaljplaner som innehåller en betydande mängd småhusbebyggelse.  (mer…)

 • Ytterligare satsning på isbanor i Örebro

  Fritidsnämnden satsar på en meningsfull fritid för barn och unga under pandemin och spolar fler isbanor och sätter upp belysning vid Rynningeviken.

  Folkhälsomyndigheten poängterar att det är viktigt ur folkhälsosynpunkt att barn och unga hittar sätt att röra på sig utomhus under pandemin. Fritidsnämndens ordförande har beslutat att fler isbanor ska spolas under 2021. Belysningen kommer inte att påverka fågellivet negativt och det är i enlighet med reservatsföreskrifter. (mer…)

 • Inflyttning i Kulturkvarteret – 11 miljoner till Kulturföreningar och Studieförbunden samt storsatsning på Konsthallen i majoritetens budget för 2021

  Kulturnämnden har idag beslutat om budget för 2021 med omfattande verksamheter inom bibliotek, kulturskola, konsthall samt fritid ungdom med alla fritidsgårdar. Den stora händelsen under 2021 blir öppnandet av det nybyggda Kulturkvarteret, den största satsning i Örebro kommun på 50 år. Nybyggnationen görs med bakgrund av att både Stadsbiblioteket och Kulturskolan är i stort behov av nya lokaler. Att slippa stora kostnader för renovering av de gamla lokalerna samt skapa nya möjligheter för möt...

 • 3,5 miljoner kronor på belysningsåtgärder i stadskärnan

  Programnämnd samhällsbyggnad satsar 3,5 miljoner kronor på trygghetsskapande belysningsåtgärder i stadskärnan. 

  Tidigare i veckan presenterade kommunledningen en satsning på trygghetsskapande åtgärder mot bland annat brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande arbete för ungdomar. Genom en ombudgetering kan nu ytterligare 3,5 miljoner kronor användas för trygghetsskapande belysningsåtgärder. (mer…)

 • Ökade medel till Riksgymnasiet Örebro

  Riksgymnasiet i Örebro får stärkta medel från och med 2021, det har den styrande majoriteten kommit överens om.

  Riksgymnasiet i Örebro tar emot elever som är döva eller hörselskadade från hela landet. Här går också elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning samt elever med språkstörning. De olika gymnasieprogrammen är fördelade på Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet. (mer…)

 • Lennart Bondeson slutar som kommunalråd efter 14 år i Örebro kommun

  Den 31 december avslutar Lennart Bondeson sitt förtroendeuppdrag som kommunalråd för Kristdemokraterna i Örebro som han började 1 mars 2006 och efter 14 år som kommunalråd slutar nu Bondeson som heltidspolitiker.

  (mer…)

 • Extra stöd till föreningar inom kultur, idrott och idéburen verksamhet

  Med anledning av coronapandemin har civilsamhället i Örebro kommun drabbats hårt ekonomiskt.  Inställda aktiviteter och verksamheter, färre deltagare, minskad sponsring och minskad uppdragsverksamhet har inneburit att många föreningar gått miste om sina intäkter. (mer…)

 • Utökat stöd för att Porten ska kunna hållas öppen för hemlösa och socialt utsatta under pandemin

  När de nya lokala allmänna råden med anledning av covid-19 infördes i Örebro län fattade Stadsmissionen beslut om att stänga Portens lokaler för att vidare utreda hur de skulle kunna driva verksamheten med hänsyn till restriktionerna. Örebro kommun ger nu Stadsmissionen ett utökat stöd som ska täcka kostnaderna för ökad lokalhyra samt förstärkt personal för vintern. (mer…)

 • Stärker arbetsmiljöarbetet med 15 miljoner kronor

  På grund av Coronapandemin satsar Örebro kommun 15 miljoner kronor extra för att utöka stödet för kommunens medarbetare och deras arbetsmiljö.

  – I en utmanande tid behöver vi erbjuda gott stöd för kommunens medarbetare som gör ett fantastiskt arbete. Detta är välinvesterade pengar både med tanke på våra medarbetares hälsa men också med tanke på vad sjukskrivningar kostar, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd. (mer…)

 • Vi fortsätter att utveckla Örebro!

  På Programnämnd samhällsbyggnad kommer i veckan nämnden få presenterat för sig ett utvecklingsförslag för Stora Hyddan. Området ligger till söder om Gustavsviks camping och syftet är att beskriva planeringsförutsättningarna för områdets utveckling i vår växande stad, samt hur anpassningarna bör se ut till den lands- och stadsbygdskaraktär som finns idag. Utvecklingsförslaget är i sin struktur en produkt som förvaltningen tar fram för att i ett avgränsat område beskriva ställningstaganden som ...