• Ett Örebro för framtiden – budget och övergripande strategier 2020

  Ett Örebro för framtiden – budget och övergripande strategier 2020

  Ladda ner budgeten i sin helhet här.

  Örebro kommuns politiska ledning bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterar en budget redo att möta stora demografiska förändringar och klimatutmaningen.

  – I en tid där kommunsverige har stora uppgifter i att bygga äldreomsorg och skolor är vi bättre rustade än många andra kommuner, även om de kommande åren är väldigt utmanande...

 • Ytterligare ett stort besöks- och naturvårdsområde i Örebro

  Nu är det klart att företaget bakom Naturens hus öppnar servering i Stora Hjortstorps gård.

  – Omgivningarna runt Stora Hjortstorps gård och Munkatorp är väldigt fina och kommer med sitt stadsnära läge blir ett populärt utflyktsmål för örebroare. Extra roligt är kommunens samarbete med Naturens hus och deras kunnande och erfarenhet att göra dessa fantastiska naturupplevelser till ännu bättre utflyktsmål, säger David Gelinder (KD), presidieledamot i samhällsbyggnadsnämnden. (mer&he...

 • Så ska Örebro kommun fortsätta bekämpa bostadsbristen

  Örebro kommun beräknar att det inom en tioårsperiod kommer att behövas byggas ytterligare åtta till tio tusen bostäder. Det visar uppföljningen av kommunens bostadsförsörjningsplan  – ett viktigt instrument för att rusta för framtida utmaningar på bostadsmarknaden. (mer…)

 • Invigning av Varbergaskogen och Voxparken

  Varbergaskogen och Voxparken har utvecklats som delar i arbetet med att skapa attraktiva mötesplatser och utvecklade grönområden. På söndag den 25/8 mellan 12-15 invigs parken med tal, aktiviteter och arrangemang för hela familjen.

  (mer…)

 • Långsiktiga åtgärder för Örebro kommun ger 10 miljoner kronor årligen

  Som ett led i långsiktiga åtgärder för kommunens ekonomi ger nu Kommunstyrelsen i Örebro kommun kommundirektören i uppdrag att påbörja arbetet med att samla de administrativa verksamheterna i färre fastigheter. Färre kontorslokaler förväntas minska kostnaderna med 10 miljoner kronor årligen.

  – Det här är ett viktigt och långsiktigt steg för att kunna kontrollera kostnadsutvecklingen så att vi på ett bättre sätt kan prioritera skola, äldreomsorg och övergången till ett mer hållbar...

 • Ett steg närmare naturreservatet Björkön

  Nu har programnämnd Samhällsbyggnad beslutat att anta den skötselplan som möjliggör bildandet av naturreservat Björkön. En viktig pusselbit i Örebro kommuns strategiska arbete med att värna och utveckla värdefulla natur- och rekreationsområde i kommunen. Naturreservatet ger allmänheten tillgång till friluftsliv och därmed folkhälsa och Örebro blir en ekologiskt hållbar kommun med biologiskt rika naturområden.

  – När vi utvecklar värdefulla natur- och rekreationsområden kan vi både...

 • Askenäshemmet blir ett nytt och modernt vård- och omsorgsboende

  Sedan länge har Askenäshemmet i Odensbacken varit i behov av renovering. Programnämnd social välfärd har nu satt ner foten och beslutade på sitt sammanträde att ett helt nytt och modernt vård- och omsorgsboende med 36 platser ska byggas där det gamla nu står. Nya Askenäshemmet ska bli modernt, naturnära och trivsamt.

  (mer…)

 • Lennart Bondeson (KD) från Örebro ny ordförande i Klimatkommunerna

  Klimatkommunerna arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vid fredagens årsmöte valdes Lennart Bondeson, Örebro, som ny ordförande för nätverket.

  – Jag är mycket glad och tacksam för det förtroende jag fått att leda Klimatkommunerna. Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor och Sveriges kommuner behöver tillsammans arbeta för att skapa ett framtida hållbart samhälle. Klimatko...

 • Örebro utsedd till Sveriges sjätte bästa miljökommun

  Bland Sveriges 290 kommuner är Örebro kommun den sjätte bästa gällande framgångsrikt miljöarbete. Örebro har sedan förra året klättrat 8 placeringar och har gått från plats 14 till plats 6 i Aktuell hållbarhets kommunranking. Detta bekräftar återigen att Örebro kommun ligger i framkant gällande övergripande miljö-och hållbarhetsarbetet.

  – Årets placering är ett kvitto på att vi rör oss i rätt riktning när det gäller det övergripande miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen. Att a...

 • Kommunen rekvirerar hela statsbidraget för höjd habiliteringsersättning och inför sommar- och vinterbonus

  Örebro kommun beslutar om högre ersättning till deltagare inom daglig verksamhet. Efter dialog med funktionshindersföreningarna rekvirera kommunen i år hela statsbidraget för höjd habiliteringsersättning.

  Habiliteringsersättning är den ersättning som betalas ut till deltagare vid daglig verksamhet inom LSS. Förutom att den tidigare beslutade höjningen av habiliteringsersättning blir kvar kommer Örebro kommun betala ut en sommarbonus och en vinterbonus, till deltagarna. (mer…)