• Invigning av Varbergaskogen och Voxparken

  Varbergaskogen och Voxparken har utvecklats som delar i arbetet med att skapa attraktiva mötesplatser och utvecklade grönområden. På söndag den 25/8 mellan 12-15 invigs parken med tal, aktiviteter och arrangemang för hela familjen.

  (mer…)

 • Långsiktiga åtgärder för Örebro kommun ger 10 miljoner kronor årligen

  Som ett led i långsiktiga åtgärder för kommunens ekonomi ger nu Kommunstyrelsen i Örebro kommun kommundirektören i uppdrag att påbörja arbetet med att samla de administrativa verksamheterna i färre fastigheter. Färre kontorslokaler förväntas minska kostnaderna med 10 miljoner kronor årligen.

  – Det här är ett viktigt och långsiktigt steg för att kunna kontrollera kostnadsutvecklingen så att vi på ett bättre sätt kan prioritera skola, äldreomsorg och övergången till ett mer hållbar...

 • Ett steg närmare naturreservatet Björkön

  Nu har programnämnd Samhällsbyggnad beslutat att anta den skötselplan som möjliggör bildandet av naturreservat Björkön. En viktig pusselbit i Örebro kommuns strategiska arbete med att värna och utveckla värdefulla natur- och rekreationsområde i kommunen. Naturreservatet ger allmänheten tillgång till friluftsliv och därmed folkhälsa och Örebro blir en ekologiskt hållbar kommun med biologiskt rika naturområden.

  – När vi utvecklar värdefulla natur- och rekreationsområden kan vi både...

 • Askenäshemmet blir ett nytt och modernt vård- och omsorgsboende

  Sedan länge har Askenäshemmet i Odensbacken varit i behov av renovering. Programnämnd social välfärd har nu satt ner foten och beslutade på sitt sammanträde att ett helt nytt och modernt vård- och omsorgsboende med 36 platser ska byggas där det gamla nu står. Nya Askenäshemmet ska bli modernt, naturnära och trivsamt.

  (mer…)

 • Lennart Bondeson (KD) från Örebro ny ordförande i Klimatkommunerna

  Klimatkommunerna arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vid fredagens årsmöte valdes Lennart Bondeson, Örebro, som ny ordförande för nätverket.

  – Jag är mycket glad och tacksam för det förtroende jag fått att leda Klimatkommunerna. Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor och Sveriges kommuner behöver tillsammans arbeta för att skapa ett framtida hållbart samhälle. Klimatko...

 • Örebro utsedd till Sveriges sjätte bästa miljökommun

  Bland Sveriges 290 kommuner är Örebro kommun den sjätte bästa gällande framgångsrikt miljöarbete. Örebro har sedan förra året klättrat 8 placeringar och har gått från plats 14 till plats 6 i Aktuell hållbarhets kommunranking. Detta bekräftar återigen att Örebro kommun ligger i framkant gällande övergripande miljö-och hållbarhetsarbetet.

  – Årets placering är ett kvitto på att vi rör oss i rätt riktning när det gäller det övergripande miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen. Att a...

 • Kommunen rekvirerar hela statsbidraget för höjd habiliteringsersättning och inför sommar- och vinterbonus

  Örebro kommun beslutar om högre ersättning till deltagare inom daglig verksamhet. Efter dialog med funktionshindersföreningarna rekvirera kommunen i år hela statsbidraget för höjd habiliteringsersättning.

  Habiliteringsersättning är den ersättning som betalas ut till deltagare vid daglig verksamhet inom LSS. Förutom att den tidigare beslutade höjningen av habiliteringsersättning blir kvar kommer Örebro kommun betala ut en sommarbonus och en vinterbonus, till deltagarna. (mer…)

 • KD: Vi fortsätter prioritera skolan, och tryggheten för äldre

  Vi vill att Örebro ska vara en plats där friheten att forma sitt liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Det innebär att den politik vi driver både ska ge möjlighet för människor att själva bestämma över sin vardag samtidigt som att samhället ska finnas där när så behövs. Örebro har de senaste åren haft en väldigt god utveckling som på många sätt syns i örebroarnas vardag. Många företag etablerar sig, nya bostäder, förskolor och äldreboenden byggs och vi har blivit drygt 3000 fl...

 • Inventering av tomma hus på landsbygden

  Idag står flertalet fastigheter tomma runt om på Sveriges landsbygder. Vi vet även att många letar efter boenden på landsbygderna och att utbudet är inte alltid är så stort. Örebro Kommun vill nu inventera antalet tomma bostadshus på landsbygden för att öka möjligheten för fler att bosätta sig där. (mer…)

 • Kraftfulla åtgärder för att minska effektiviseringarna på skolan

  Det budgetbeslut som kommunfullmäktige fattade i höstas får orimliga konsekvenser när Programområde barn- och utbildning ska fatta beslut om hur pengar ska fördelas till skolan och förskolan. Därför kommer Kommunstyrelsen redan på nästa möte fatta beslut om att 30 nya miljoner kronor fördelas till skolområdet. (mer…)