• Bevara Ölmbrogården

  Debattartikel publicerad i NA 2023-04-20: Susanne Lindholm (kommunalråd), Christina Håkansson (ledamot i Vård- och omsorgsnämnden samt distriktsordförande KD Senior) och Marianne Björk (ledamot i Landsbygdsdelegationen) om varför Ölmbrogården bör bevaras.

  Länk: https://www.na.se/2023-04-20/bevara-olmbrogarden?fbclid=IwAR0phQbNScLYRy6ShK27IhSQQq5jDmVbTQcF9YdQuJ2bXJCyQRmC0Gtlb1o

   

   

 • Stadsmissionen vill utöka ”Portens” öppettider – vädjar till kommunen om fler resurser

  Reportage i SVT publicerat 2023-04-17: Susanne Lindholm argumenterar för varför kommunen bör satsa på fler resurser till Stadsmissionen och deras arbete ”Porten”. Stadsmissionen arbetar med hela människan och hjälper stans mest utsatta och hemlösa, samtidigt som deras arbete stärker tryggheten i centrala Örebro.

  Lyssna till Kristdemokraternas tankar om varför kommunen bör omprioritera sina resurser när det gäller trygghetsarbetet. KD värnar om civilsamhället! Det offentliga...

 • PRESSMEDDELANDE – S, M OCH C TAR BORT VALFRIHETEN FÖR FAMILJER I ÖREBRO!

  PEDAGOISK OMSORG SKA FASAS UT! Under förskolenämndens sammanträde den 28 mars 2023 klubbades majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget igenom. En stor del av verksamhetsplanen är sådant som vi Kristdemokrater också kan ställa oss bakom, men det finns en fråga som får oss att reagera kraftigt. I majoritetens verksamhetsplan och budget står nämligen följande att läsa:

  Påbörja en utfasning av pedagogisk omsorg i syfte att avveckla verksamheten till år 2024. 

  – Även om ...

 • KDs budgetförslag – Ett Örebro för framtiden

  Örebro har utvecklats väl de senaste åren – företag, föreningar och människor vill besöka, verka och leva i vår kommun. Vi är en växande kommun. Samtidigt så finns det stor oro och stora problem där fler människor upplever sig otrygga och lever i utanförskap, långt från arbetsmarknad och utan framtidstro. Bristen på samhällsgemenskap är påtaglig. (mer …)

 • KD: ”Kommunen ska inte utföra servicetjänster inom hemvården”

  Kristdemokraterna (KD) kommer i sin skuggbudget, som presenteras till kommunstyrelsens sammanträde i december, att föreslå att kommunen inte längre ska vara utförare av service inom hemvården. Service innebär tjänster så som städ och tvätt. Att fortsätta som utförare av omvårdnad är dock en självklarhet.

  – Vi vill vara rädda om våra undersköterskor och säkerställa att de får möjlighet att fokusera på omvårdnad, säger Susanne Lindholm, kommunalråd Kristdemokraterna. (mer …)

  ...
 • Lokal mat på agendan för Kristdemokraterna

  Intresset för lokalproducerad mat ökar, konstaterar Magnus Oscarsson, riksdagsledamot (KD) och lantbrukare i Östergötland. Nu måste vi underlätta än mer för att maten kommer ut till konsumenterna.

  I måndags besökte Oscarsson, som är Kristdemokraternas talesperson i lantbruksfrågor, Örebro län. Bland annat gästade han Kumlaföretagen Lokal EKO och ägaren Emanuel Eskilsson:

  – Många av oss mindre producenter har förutsättningar och ambitioner och växa men vi måste få bättre fö...

 • Satsning på stärkta språkkunskaper hos personalen inom äldreomsorgen

  Goda språkkunskaper hos personalen i äldreomsorgen är av yttersta vikt för att kunna samtala, förstå och dokumentera. Örebro kommun har sedan tidigare satsat på språkutveckling genom till exempel språkombud. Nu ser man ett behov av att jobba mer långsiktigt och strukturerat med frågan, därför kommer vård- och omsorgsförvaltningen och FUFA (Förvaltningen för utbildning försörjning och arbete) fördjupa sitt samarbete. (mer …)

 • Trygga familjer bygger ett tryggt samhälle

  Många människor oroas av samhällsutvecklingen och undrar vart vi är på väg någonstans. Vi hör om narkotikahandel, rån av unga på öppen gata, stenkastning och bristande integration. Vi kristdemokrater hymlar inte om utmaningarna och problemen. Vi påtalar dem.

  Det finns ingen snabb och enkel lösning, det tror vi att de flesta vid det här laget är införstådda med. Vi behöver kraftfulla insatser på kort sikt för att stävja brottligheten och säkerställa att kriminella sitter bakom lås och ...

 • Detta vill KD göra kommande mandatperiod!

  Nu presenterar Kristdemokraterna i Örebro sitt handlingsprogram för mandatperioden 2023-2027 med rubriken ”För ett varmare och tryggare Örebro”. Ett gediget arbete ligger bakom handlingsprogrammet som både fokuserar på kommunens största utmaningar, men som också innehåller flera relativt enkla förslag på hur vår stad kan utvecklas till att bli ännu bättre. Nedanstående områden utgör de tre viktigaste fokusområdena för Kristdemokraterna i Örebro, men handlingsprogrammet i sin helhet beskriver ...

 • Kulturnämnden instiftar Dansstipendium till minne av Lena Josefsson

  Idag beslutade Kulturnämnden att instifta ett nytt Dansstipendium till minne av Lena Josefsson, grundare av danskompaniet Raande Vo. Dansfestivalen arrangeras för första gången i år som en hyllning till Lena Josefssons minne, för initiativet står tidigare medarbetare, familjen och många fler. Kulturnämnden ger ekonomiskt stöd till festivalen och nämnden vill också särskilt hylla Lena Josefssons gärning och insats för dansen genom ett nytt dansstipendium.

  – Det är mycket glädjande...