• ”Paket” för att fler ska söka yrkesprogram

  Ledamotsinitiativ – Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, 2024-03-18

  ”Paket” för att fler ska söka yrkesprogram

  Allt för få elever söker till yrkesprogrammen vilket länge varit ett bekymmer i Örebro och i övriga landet. Varför är det så och vad kan vi göra åt det?

  Enkäten ”Ungdomsbarometern” används regelbundet för att få en uppfattning om vad unga vill med sin framtid. Tyvärr genomförs inte denna på friskolorna. När det gäller yrkesprogram visar att...

 • Lansering av Seniorpaket

  Kristdemokraternas Seniorpaket PDF – Ladda ner här

  Kristdemokraterna lanserar seniorpolitiskt paket

  Politikutvecklingen pågår för fullt hos Kristdemokraterna i Örebro kommun och nu presenteras det första i en serie av välfärdspaket: Seniorpaketet för ett hälsosamt åldrande.  

  Sedan oktober 2023 har ett intensivt arbete pågått under ledning av kommunalråd Susanne Lindholm Henningsson, som samlat kristdemokrater med uppdrag i nämnder och styrelser samt en fokusgrupp m...

 • Debatt: Örebroarna kan vara stolta över sin flygplats

  Örebro flygplats invigdes 1977 och har haft trafik sedan 1978.  Det centrala läget har idag ett stort upptagningsområde från hela Mellansverige och till och med från Norge. 

  MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt Försvarsmakten anser att flygplatsen har ett mycket viktigt strategiskt läge och fungerar idag som både beredskapsflygplats och för internationella hjälpinsatser, samt tar emot cargo, post och andra leveranser. En marknadsfördel är den långa start- och l...

 • Debatt: Låt inte kommunen lägga krokben för AA – Annonyma Alkoholister

  Innan jul uppmärksammades att Anonyma alkoholister – AA, riskerar att bli av med sin viktiga möteslokal i Örebro där kommunen bidragit med hyran sedan 80-talet. Jag har kontaktats av två organisationer, Fenix 019 på Vasatorget och Framsteget i Ervalla, som är djupt oroade.  

  Varje vecka (mån-sön) sker 13 möten med ca 20 besökare/möte. AA med 12-stegsmodellen beskrivs vid sidan av KBT som det främsta verktyget för att hjälpa ur missbruk. Kommunens Öppenvårdsmottagning remitterar därför ...

 • Årsmöte 15 februari

  Den 15:e februari mellan kl 18-21:00 håller Kristdemokraternas partiavdelning i Örebro årsmöte på Föreningarnas hus. Du som medlem har vid årsmötet möjlighet att påverka vilka som sitter i partiavdelningens styrelse men också att påverka partiets riktning via exempelvis motioner.

 • Debatt: Tre fel i rad kring skolnedläggningarna

  Sedan skolnedläggningsprocessen började så har Kristdemokraterna lagt flertalet motförslag.

  Först föreslog vi att utredningen skulle anpassas efter vår budget, då vi gett mer pengar till skolan och vår budget skulle kunna ge annorlunda förutsättningar för en utredning av skolan.

  Detta var det första nej vi fick från majoriteten till våra förslag.

  Kristdemokraterna har sedan framfört skarp kritik mot processen bland annat genom ett gemensamt ledamotsinitiativ med L, SD och...

 • Debatt: Bättre när KD formar familjepolitiken

  Mer frihet och bättre stöd när Kristdemokraterna formar familjepolitiken  

  Familjen är samhällets viktigaste byggsten. När andra partier använder familjepolitiken som redskap för integration eller för att få ut folk i arbete, så är vi kristdemokrater tvärtom tydliga med att familjen är ett mål i sig. I början av november samlades KD-ombud från hela landet för att diskutera och rösta om partiets familjepolitik framåt. Resultatet var beslut om närmare 90 förslag för mer frihet och bättre...

 • PM: ”Har majoriteten vridit och vänt på alla stenar?”

  Pressmeddelande 231116

  ”Har majoriteten vridit och vänt på alla stenar?”

  Den politiska majoriteten (S, M & C) i Örebro presenterar idag sitt förslag till beslut efter utredningen av grundskolans lokaler. Vägen hit har varit sluten och skakig.

  Torsdag den 16/11 går den politiska majoriteten i Örebro fram och presenterar sitt förslag för att möta grundskolenämndens utmaningar. Förslagen ska ses i bakgrund av ett överskott av skolplatser som i kombination med vikan...

 • PM: Nu drabbas de som stått i kommunens tomtkö!

  Pressmeddelande 230929

  Under dagens sammanträde i Markplanerings- och exploateringsnämnden så valde den politiska majoriteten att gå fram med förslaget om att tomtkön ska upphöra från och med 2024-12-31. Arbetssättet med kön kommer att ersättas med ett system där lotten avgör vem som får köpa tomten, om det skulle vara flera intressenter på samma tomt.  

  Vi anser att medborgare ska ha möjligheten att planera sitt bostadsbyggande och inte att en lott ska avgöra vem som får bygga el...
 • Artikel: Livsmedel på en skör tråd

  Det ligger något djupt mänskligt i att fördjupa sina rötter, finna sin hembygd, att odla och bidra till egen försörjning. Det händer något med oss när vi får plantera och så, gräva med händerna i jorden och se det spira, i synnerhet under oroliga tider som nu.  

  Kriget i Ukraina, extremväder och oro på finansmarknaden har satt fokus på hur väl Sverige klarar sin livsmedelsförsörjning. I Finland är medvetenheten större med ca 80% livsmedelsförsörjningsgrad medan vi i Sverige ligger på y...