• Ytterligare en tackgåva till anställda i Örebro kommun med anledning av Coronapandemin

  Corona-pandemin har pågått i närmare ett och ett halvt år. Det har varit en mycket tuff tid för de anställda i Örebro kommun med stora utmaningar utifrån hög smittspridning och hårda restriktioner. I våras gav kommunledningen en tackgåva till de anställda i form av värdecheckar motsvarande ett värde av 500 kr. Nu vill Kommunledningen återigen uppmärksamma och tacka de anställda för deras ovärderliga insatser. (mer…)

 • Stärkta medel till ökad måluppfyllelse och elevhälsa

  Örebro kommun har fått ta del av tillfälliga statliga medel riktat till skolområdet för 2021. Den politiska majoriteten KD/S/C har nu kommit överens om fördelningen.

  Medlens syfte är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots effekterna av covid-19-pandemin. Totalt handlar det om ett tillskott på 15 324 300 kronor. Beslutet nu i juni berör den andra halvan av potten. (mer…)

  ...
 • Ökad medicinsk kompetens i äldreomsorgen

  Coronapandemin har visat på att äldreomsorgen i Sverige inte bara behöver tillföras resurser utan också utvecklas kvalitetsmässigt. Kristdemokraterna har tillsammans med sina samarbetspartier nu beslutat att anställa en medicinsk strateg med läkarkompetens i kommunen men också bekosta utbildningsinsatser till undersköterskor och sjuksköterskor. (mer…)

 • Örebro kommun inrättar en hundbadplats i Ånnabodasjön

  Fritidsnämnden beslutar om att en hundbadplats anläggs vid Södra Ånnabodasjön 2021. Platsen ligger redan i ett område där många promenerar med sin hund och platsen används redan idag som badplats och har därför de värdena som en badgäst kan tänkas önska sig.

  Majoriteten i Fritidsnämnden har tidigare i år gett i uppdrag åt förvaltningen att utreda möjligheterna att anlägga en hundbadplats i Örebro kommun. (mer…)

 • Ytterligare steg i utvecklingen av Stortorgets nedre del

  Idag har Byggnadsnämnden i Örebro kommun beslutat att anta detaljplanen för den södra och östra delen av kvarteret Hållstugan i centrala Örebro. Hållstugan ligger i den nedre delen av Stortorget och planen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet.

  – Det känns väldigt roligt att vi nu kan anta den här detaljplanen som möjliggör för handel, bostäder, kontor och en utveckling av området runt Stortorget. Hela kvarteret och nedre delen av Stortorget komm...

 • Nu släpps 22 nya villatomter i Marieberg

  Under vecka 9 släpper Örebro kommun nya tomter i centrala Marieberg. Totalt är det 22 tomter placerade öster om Travbanevägen. Tomterna är mellan 500 och 1 000 kvadratmeter stora.

  – Det är roligt och viktigt att vi kan erbjuda flera tomter för småhus eller villor. Vi vet sedan tidigare att ungefär 7 av 10 svenskar säger sig vilja bo i ett eget småhus och bland dem som är inne i barnaåren är andelen ännu högre, säger David Gelinder (KD) presidieledamot i Samhällsbyggnadsnämnden. (...

 • Rekordmånga Örebroare i naturen

  Örebro har varit mer förberedda än andra kommuner – har strategiskt satsat på gröna frågor i många år. Allt fler passar på att njuta av naturen i Örebro kommun. Besöken vid Rävgången och Varbergaskogen ökade med 150% i november 2020 jämfört med år 2019.  Det grillas som aldrig förr och vedkonsumtionen har ökat med 50%.

  – Det är glädjande att se att arbetet med att skapa gröna och hälsosamma miljöer som öppnar upp för möten mellan människor ger resultat. Satsningar på naturvård oc...

 • Värna kvalitén och positiv ekonomisk trend inom hemvården

  Årsberättelsen för Hemvårdnämndens verksamhet år 2020 visar på en positiv trend med arbetet med underskottet. Nämnden har under flera år haft utmaningar med att få ekonomin i balans men kan nu visa på ett trendbrott. Arbetet med det pågående strukturförändringsprogrammet är en av nyckelfaktorerna i denna resa. Syftet med det arbetet är att hämta hem kostnader på ett strukturellt sätt utan att rucka på kvalitén eller arbetsmiljön. Effekten av arbetet beräknas uppgå till 21,7 mnkr och detta ser...

 • Storsatsning på äldreomsorgen i Social välfärds budget

  Nu beslutar programnämnd Social välfärd i sin budget hur stadsbidraget på 54 miljoner till äldreomsorgen ska fördelas. 15 miljoner går till ökad bemanning och 5 miljoner till årliga kvalitetshöjningar och resten fördelas ut till verksamheterna. Utöver kvaliteten i äldreomsorgen fokuserar majoriteten på en ekonomi i balans och ett stärkt förebyggande arbete för unga i risk. (mer…)

 • Fler tomter för småhus och villor i Örebro

  Idag beslutade Byggandsnämnden i Örebro att möjliggöra fler tomter för småhus och villor i Örebro. I den antagna verksamhetsplanen ska förvaltningen särskilt prioritera detaljplaner som innehåller en betydande mängd småhusbebyggelse.  (mer…)