• Nu släpps 22 nya villatomter i Marieberg

  Under vecka 9 släpper Örebro kommun nya tomter i centrala Marieberg. Totalt är det 22 tomter placerade öster om Travbanevägen. Tomterna är mellan 500 och 1 000 kvadratmeter stora.

  – Det är roligt och viktigt att vi kan erbjuda flera tomter för småhus eller villor. Vi vet sedan tidigare att ungefär 7 av 10 svenskar säger sig vilja bo i ett eget småhus och bland dem som är inne i barnaåren är andelen ännu högre, säger David Gelinder (KD) presidieledamot i Samhällsbyggnadsnämnden. (...

 • Rekordmånga Örebroare i naturen

  Örebro har varit mer förberedda än andra kommuner – har strategiskt satsat på gröna frågor i många år. Allt fler passar på att njuta av naturen i Örebro kommun. Besöken vid Rävgången och Varbergaskogen ökade med 150% i november 2020 jämfört med år 2019.  Det grillas som aldrig förr och vedkonsumtionen har ökat med 50%.

  – Det är glädjande att se att arbetet med att skapa gröna och hälsosamma miljöer som öppnar upp för möten mellan människor ger resultat. Satsningar på naturvård oc...

 • Värna kvalitén och positiv ekonomisk trend inom hemvården

  Årsberättelsen för Hemvårdnämndens verksamhet år 2020 visar på en positiv trend med arbetet med underskottet. Nämnden har under flera år haft utmaningar med att få ekonomin i balans men kan nu visa på ett trendbrott. Arbetet med det pågående strukturförändringsprogrammet är en av nyckelfaktorerna i denna resa. Syftet med det arbetet är att hämta hem kostnader på ett strukturellt sätt utan att rucka på kvalitén eller arbetsmiljön. Effekten av arbetet beräknas uppgå till 21,7 mnkr och detta ser...

 • Storsatsning på äldreomsorgen i Social välfärds budget

  Nu beslutar programnämnd Social välfärd i sin budget hur stadsbidraget på 54 miljoner till äldreomsorgen ska fördelas. 15 miljoner går till ökad bemanning och 5 miljoner till årliga kvalitetshöjningar och resten fördelas ut till verksamheterna. Utöver kvaliteten i äldreomsorgen fokuserar majoriteten på en ekonomi i balans och ett stärkt förebyggande arbete för unga i risk. (mer…)

 • Fler tomter för småhus och villor i Örebro

  Idag beslutade Byggandsnämnden i Örebro att möjliggöra fler tomter för småhus och villor i Örebro. I den antagna verksamhetsplanen ska förvaltningen särskilt prioritera detaljplaner som innehåller en betydande mängd småhusbebyggelse.  (mer…)

 • Ytterligare satsning på isbanor i Örebro

  Fritidsnämnden satsar på en meningsfull fritid för barn och unga under pandemin och spolar fler isbanor och sätter upp belysning vid Rynningeviken.

  Folkhälsomyndigheten poängterar att det är viktigt ur folkhälsosynpunkt att barn och unga hittar sätt att röra på sig utomhus under pandemin. Fritidsnämndens ordförande har beslutat att fler isbanor ska spolas under 2021. Belysningen kommer inte att påverka fågellivet negativt och det är i enlighet med reservatsföreskrifter. (mer…)

 • Inflyttning i Kulturkvarteret – 11 miljoner till Kulturföreningar och Studieförbunden samt storsatsning på Konsthallen i majoritetens budget för 2021

  Kulturnämnden har idag beslutat om budget för 2021 med omfattande verksamheter inom bibliotek, kulturskola, konsthall samt fritid ungdom med alla fritidsgårdar. Den stora händelsen under 2021 blir öppnandet av det nybyggda Kulturkvarteret, den största satsning i Örebro kommun på 50 år. Nybyggnationen görs med bakgrund av att både Stadsbiblioteket och Kulturskolan är i stort behov av nya lokaler. Att slippa stora kostnader för renovering av de gamla lokalerna samt skapa nya möjligheter för möt...

 • 3,5 miljoner kronor på belysningsåtgärder i stadskärnan

  Programnämnd samhällsbyggnad satsar 3,5 miljoner kronor på trygghetsskapande belysningsåtgärder i stadskärnan. 

  Tidigare i veckan presenterade kommunledningen en satsning på trygghetsskapande åtgärder mot bland annat brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande arbete för ungdomar. Genom en ombudgetering kan nu ytterligare 3,5 miljoner kronor användas för trygghetsskapande belysningsåtgärder. (mer…)

 • Ökade medel till Riksgymnasiet Örebro

  Riksgymnasiet i Örebro får stärkta medel från och med 2021, det har den styrande majoriteten kommit överens om.

  Riksgymnasiet i Örebro tar emot elever som är döva eller hörselskadade från hela landet. Här går också elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning samt elever med språkstörning. De olika gymnasieprogrammen är fördelade på Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet. (mer…)

 • Lennart Bondeson slutar som kommunalråd efter 14 år i Örebro kommun

  Den 31 december avslutar Lennart Bondeson sitt förtroendeuppdrag som kommunalråd för Kristdemokraterna i Örebro som han började 1 mars 2006 och efter 14 år som kommunalråd slutar nu Bondeson som heltidspolitiker.

  (mer…)