• Partiavdelningens styrelse

  Ordförande
  Anders Hagström

  Vice ordförande
  Rose-Marie Wilnerzon Thörn

  Ledamöter
  Georg Barsom
  Pelle Fernros
  Lukas Forsberg Bernevång (KDU)
  Christina Håkansson
  Magnus Lagergren
  Elenor Sollerman
  Monica Lindström

  Adjungerade, kommunalråd, politiska sekreterare och kassörer
  Susanne Lindholm Henningsson
  Malin Silén
  Susanne Aihonen