• Partiavdelningens styrelse

  Ordförande
  Anders Hagström

  Vice ordförande
  Rose-Marie Wilnerzon Thörn

  Ledamöter
  Georg Barsom
  Pelle Fernros
  Lukas Forsberg Bernevång (KDU)
  AnnaMaria Hedin
  Christina Håkansson
  Magnus Lagergren
  Sara Maxe
  Johan Svanberg

  Adjungerade, kommunalråd, politiska sekreterare och kassörer
  Susanne Lindholm
  Sandra Fröjdenstam
  Malin Silén
  Conny Harrysson