• Partiavdelningens styrelse

  Ordförande
  Sven- Erik Sahlén
  sesahlen.kd@gmail.com

  Vice ordförande
  Sandra Fröjdenstam

  Ledamöter
  Kasper Avenbrand (KDU)
  Anders Hagström
  Anna- Maria Hedin
  Magnus Lagergren
  Sara Maxe
  Fredrik Norrström
  Håkan Stålbert
  Johan Svanberg
  Rose-Marie Wilnerzon Thörn

  Ersättare (KDU)
  Paula Säker

  Adjungerade, kommunalråd, politiska sekreterare och kassörer
  Marlene Jörhag
  David Gelinder
  Anna Andersson
  Conny Harrysson
  Malin Silén
  Eje Ceasar