• Vår politik

    Kristdemokraterna värnar alla människors lika värde och sätter människan i centrum. Vi behöver ett solidariskt samhälle som skapar ett Örebro som är hållbart för våra barn och barnbarn. Med den grunden vill vi stå för ett välfärdslöfte till alla Örebros invånare.

    Örebro kommun har växt mest i Sverige de senaste tio åren och vi har under hela denna period haft förtroendet att vara i kommunledning och skapat utvecklingskraft i Örebro för vårt gemensammas bästa. Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

    I Handlingsprogrammet berättar vi vilka utmaningar och möjligheter vi ser för Örebro och vilken politik vi vill driva för att Örebro ska bli en bra kommun att bo i. Läs hela handlingsprogrammet genom att klicka på länken.