• Vår politik

  Kristdemokraterna värnar alla människors lika värde och sätter människan i centrum. Vi behöver ett solidariskt samhälle som skapar ett Örebro som är hållbart för våra barn och barnbarn. Med den grunden vill vi stå för ett välfärdslöfte till alla Örebros invånare.

  Örebro har utvecklats mycket de senaste åren – företag, föreningar och människor vill besöka, verka och leva i vår kommun. Detta ska vi bygga vidare på. Men samtidigt finns oro och stora problem. Fler människor upplever sig otrygga, människor lever i utanförskap, långt från arbetsmarknad, utan framtidstro och bristen på samhällsgemenskap är påtaglig.

  Kristdemokraterna vill arbeta för ett varmare och tryggare samhälle. Ett samhälle där ingen ska behöva växa upp i ett så kallat utsatt område. Vi är redo att ta krafttag för att ge människor sysselsättning, trygghet och framtidstro!

  Fler ska kunna bygga och äga sitt eget boende – radhus, kedjehus eller villa, i staden eller på landsbygden. Det ger ökad trygghet, stabilitet och ansvar för närmiljön.

  För att klara morgondagens äldreomsorg vill vi utbilda fler, stärka den medicinska och språkliga kompetensen, förbättra arbetsvillkor och öka personalkontinuiteten.

  Läs det lokala handlingprogrammet här!

  I Kristdemokraternas handlingsprogram kan man läsa om vilka prioriteringar som KD i Örebro gör och vilken politik vi vill driva de kommande fyra åren.