• Våra förtroendevalda


  Förtroendevalda för Kristdemokraterna mandatperioden 2023-2026. Foto: Simon Väderklint.


  Anders Hagström
  2:e vice ordförande Kommunfullmäktige
  2:e vice ordförande Teknik- och servicenämnden

  Andreas Strömberg
  Ersättare Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

  Anna Andersson 
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ersättare Kommunstyrelsen
  2:e vice ordförande Utskott Hållbarhet

  Annika Andersson
  Nämndeman

  Ava (Azita) Bahboudi
  Ledamot Funktionsstödsnämnd

  Christina Håkansson
  Ledamot Jämställdhetdelegationen
  Ledamot Vård- och omsorgsnämnden
  Ersättare Specifika samverkansrådet för Folkhälsa

  Claes Nelander
  Suppleant Örebrokompaniet<

  David Johansson
  Nämndeman

  Efwa Nilsson
  2:e vice ordförande Örebroporten
  Suppleant Gustavsvik

  Elenor Sollerman
  Ledamot Socialnämnd

  Elias Hallman
  Ersättare Bygg- och miljönämnden

  Elisabeth Sverresson
  Suppleant Futurum

  Ernst Folkeson
  Ledamot Teknik- och servicenämnden

  Georg Barsom
  2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden
  Ledamot Kumbro
  Ersättare Tillgänglighetsrådet

  Gunn Öjebrandt
  Ledamot Valnämnd

  Hampus Hagman
  Ersättare Vård- och omsorgsnämnden

  Hans Eklind
  Ledamot Oslo-Stockholm 2.55

  Ingalill Bergensten
  Ersättare Markplanerings och exploateringsnämnden

  Jennifer Troeng Johansson
  Suppleant Länsmusiken

  Jesper Nordström
  Ersättare Grundskolenämnden

  Jonas Levin
  Ledamot Överförmyndarnämnden

  Kasper Avenbrand
  Ersättare Kommunfullmäktige
  Ledamot Grundskolenämnden

  Lars O Molin
  Vigselförättare
  Ledamot Pensionärsrådet

  Lennart Bondeson
  Ledamot Bygg- och miljönämnden

  Lukas Forsberg Bernevång
  Ledamot Markplanerings och exploateringsnämnden

  Maria Landh
  Ledamot Trädgårdsbolaget

  Marianne Björk
  Ledamot Landsbygdsdelegationen

  Marlene Jörhag
  Nämndeman
  Vigselförättare

  Michael Barsom
  Suppleant Örebro Parkering

  Monica Lindström
  Ersättare Socialnämnden

  Paula Säker
  Ledamot Förskolenämnden

  Sandra Fröjdenstam
  Ersättare Kommunfullmäktige
  2:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden
  Ersättare Specifika samverkansrådet för skola, utbildning, kompetens

  Susanne Lindholm Henningsson
  Kommunalråd Kristdemokraterna
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ledamot Kommunstyrelsen
  Andre vice ordförande Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
  Ledamot Regionala samverkansrådet
  Ledamot Utskott personal och ekonomi
  Ledamot Utskott Trygghet
  Ledamot Mälardalsrådet
  Ledamot Rådhus AB

  Sven Landh
  Ordförande Revisionen

  Sven-Erik Sahlén
  Ledamot ”God man fastigheter tätort”

  Thord Andersson
  Ersättare ÖBO

  Ulf Wilnerzon
  Ledamot Kultur- och fritidsnämnden

  Urban Boström
  Nämndeman

  Verde Demir
  Nämndeman