• Våra förtroendevalda

  Anders Hagström
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ersättare Nerikes Brandkår
  Ledamot Örebro Brandkår
  Ordförande Byggnadsnämnd

  Anders Ohlsson
  Ledamot Förskolenämnd

  Anders Östman
  1:e vice ordförande Personalberedning

  Anna Andersson
  1:e vice ordförande Programnämnd Social Välfärd

  AnnaMaria Hedin
  Ledamot Kulturnämnden

  Annika Andersson
  Nämndemän

  Azita Ava Bahboudi
  Ersättare Grundskolenämnd

  Behcet Barsom
  Ersättare Oslo-Stockholm 2.55 AB

  Bengt Isacson
  Presidieledamot Landsbygdsnämnd

  Benjamin Amadu Samura Kamara
  Ersättare Vårdboendenämnd

  Birgitta Eklund
  Ersättare Valnämnden

  Björn Sundström
  1:e vice ordförande Överförmyndarnämnd

  Brittis Sundström
  1:e vice ordförande Miljönämnden

  Camilla Lannerhag
  Ledamot Hemvårdsnämnd

  Christina Håkansson
  1:e vice ordförande Hemvårdsnämnd

  Christine Erdman
  Ersättare Kulturnämnden

  Conny Harrysson
  Ersättare Personalberedning

  David Gelinder
  Presidieledamot Programnämnd Samhällsbyggnad
  Ersättare Vätternvatten AB

  Efwa Nilsson
  1:e vice ordförande Örebro Flygplats AB

  Eje Cesar
  Ledamot Programnämnd Barn och Utb.

  Elenor Sollerman
  Ersättare Fritidsnämnden

  Elisabeth Sverresson
  Ledamot Futurum

  Erica Gidlöf
  Ledamot Vårdboendenämnd

  Fredrik Norrström
  Ledamot Vuxam

  Georg Barsom
  Ordförande Funktionsstödnämnd
  Ledamot Tillgänglighetsrådet

  Gunn Öjebrandt
  Ordförande Länsmusiken

  Gunvor Sundmark
  Ledamot Pensionärsrådet
  Vigselförrättare

  Göran Wall
  Ledamot Grundskolenämnd
  Nämndemän

  Gösta Andersson
  Ersättare Landsbygdsnämnd

  Håkan Stålbert
  Ersättare Kommunfullmäktige

  Ingalill Bergensten
  Ersättare Programnämnd Samhällsbyggnad

  Jan Lindéh
  Nämndemän

  Jan-Åke Eriksson
  Ledamot Örebro Parkering

  Johan Arenius
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ledamot Västerporten

  Johan Svanberg
  Ledamot Tekniska nämnden

  Jonas Levin
  Ledamot Fritidsnämnden

  Kent Ekström
  Ersättare Miljönämnden

  Lars o Molin
  1:e vice ordförande Valnämnden
  Vigselförrättare

  Layla Abou Tacca
  Ersättare Programnämnd Barn och Utbildning

  Lennart Bondeson
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ledamot Kommunstyrelsen
  Ledamot KSU tillväxt
  Ordförande Kulturnämnden
  Örebro Rådhus
  Ordförande Örebroporten
  Ordförande Gustavsvik

  Linda Makris
  Ersättare Funktionsstödnämnd

  Lisa Örneus
  Ersättare Grundskolenämnd

  Lisbeth Forsberg
  Presidieledamot Vårdboendenämnd

  Magnus Lagergren
  Ersättare Gymnasienämnd

  Malko Prince M´peti Eliya
  Ersättare Hemvårdsnämnd

  Maria Landh
  Presidieledamot Gymnasienämnd

  Marianne Björk
  Ledamot Landsbygdsnämnd

  Marie Magnusson
  Ersättare Kommunfullmäktige
  Ordförande Förskolenämnd

  Marlene Jörhag
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ersättare Kommunstyrelsen
  Ersättare KSU tillväxt
  Ledamot KSU förebyggande
  Ordförande Programnämnd Barn och Utbildning
  Vigselförrättare

  Pelle Fernros
  Ersättare Tekniska nämnden

  Pedro Skåre
  Ersättare Tekniska nämnden

  Per Danielsson
  Ersättare Socialnämnden

  Ricard Öjebrandt
  Ledamot KumBro

  Sandra Fröjdenstam
  Ersättare Förskolenämnd

  Sara Maxe
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ersättare Programnämnd Social Välfärd
  1:e vice ordförande Socialnämnden
  Ledamot Jämställdhetsdelegationen

  Sven Landh
  Kommunrevisionen

  Sven-Erik Sahlén
  Ledamot Gymnasienämnd

  Süleyman Alp
  Ersättare Vuxam

  Thord Andersson
  Ledamot Örebrobostäder AB

  Ulrika Schortz
  Ersättare Byggnadsnämnd

  Verde Demir
  Nämndemän