• Våra förtroendevalda


  Förtroendevalda för Kristdemokraterna mandatperioden 2023-2026. Foto: Simon Väderklint.


  Anders Hagström
  2:e vice ordförande Kommunfullmäktige
  2:e vice ordförande Teknik- och servicenämnd

  Andreas Strömberg
  Ersättare Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd

  Anna Andersson 
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ersättare  Kommunstyrelsen
  2:e vice ordförande Utskott Hållbarhet

  Ava (Azita) Bahboudi
  Ledamot Funktionsstödsnämnd

  Belinda Andersson
  Ersättare Socialnämnd

  Christina Håkansson
  Ledamot Jämställdhetdelegationen
  Ledamot Vård- och omsorgsnämnd
  Ersättare Specifika samverkansrådet för Folkhälsa

  Claes Nelander
  Suppleant Örebrokompaniet

  David Gelinder
  Ersättare Kommunfullmäktige
  Ledamot Markplanerings och exploateringsnämnd

  Efwa Nilsson
  2:e vice ordförande Örebroporten
  Suppleant Gustavsvik

  Elenor Sollerman
  Ledamot Socialnämnd

  Elias Hallman
  Ersättare Bygg- och miljönämnden

  Elisabeth Sverresson
  Suppleant Futurum

  Ernst Folkeson
  Ledamot Teknik- och servicenämnd

  Febro Oktay
  Ersättare Vård- och omsorgsnämnd

  Georg Barsom
  2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnd
  Ledamot Kumbro
  Ersättare Tillgänglighetsrådet

  Gunn Öjebrandt
  Ledamot Valnämnd

  Hans Eklind
  Ledamot Oslo-Stockholm 2.55

  Ingalill Bergensten
  Ersättare Markplanerings och exploateringsnämnd

  Jennifer Troeng Johansson
  Suppleant Länsmusiken

  Jesper Nordström
  Ersättare Grundskolenämnd

  Jonas Levin
  Ledamot Överförmyndarnämnd

  Kasper Avenbrand
  2:e vice ordförande Grundskolenämnden

  Lars O Molin
  Vigselförättare
  Ledamot Pensionärsrådet

  Lennart Bondeson
  Ledamot Bygg- och miljönämnd

  Maria Landh
  Ledamot Trädgårdsbolaget

  Marianne Björk
  Ledamot Landsbygdsdelegationen

  Marlene Jörhag
  Nämndeman
  Vigselförättare

  Michael Barsom
  Suppleant Örebro Parkering

  Monica Lindström
  Ersättare Förskolenämnden

  Paula Säker
  Ledamot Förskolenämnden

  Sandra Fröjdenstam
  Ersättare Kommunfullmäktige
  2:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden
  Ersättare Specifika samverkansrådet för skola, utbildning, kompetens

  Susanne Lindholm
  Kommunalråd Kristdemokraterna
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ledamot Kommunstyrelsen
  Ledamot Mälardalsrådet
  Ledamot Regionala samverkansrådet
  Ledamot Utskott personal och ekonomi
  Ledamot Utskott Trygghet
  Ledamot Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd
  Ledamot Rådhus AB

  Sven Landh
  Ordförande Revisionen

  Sven-Erik Sahlén
  Ledamot ”God man fastigheter tätort”

  Thord Andersson
  Ersättare ÖBO

  Ulf Wilnerzon
  Ledamot Kultur- och fritidsnämnden