• Våra förtroendevalda

  Anders Hagström
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ersättare Nerikes Brandkår
  Ledamot Örebro Brandkår
  Ordförande Byggnadsnämnd
  Ersättare Programnämnd Samhällsbyggnad

  Anna Andersson
  1:e vice ordförande Programnämnd Social Välfärd

  Annika Andersson
  Nämndemän

  Ana Jakobsson
  Ersättare Grundskolenämnd

  Bengt Isacson
  Presidieledamot Landsbygdsnämnd

  Birgitta Eklund
  Ersättare Valnämnden

  Björn Sundström
  1:e vice ordförande Överförmyndarnämnd

  Brittis Sundström
  1:e vice ordförande Miljönämnden

  Camilla Lannerhag
  Ledamot Hemvårdsnämnd

  Christina Håkansson
  1:e vice ordförande Hemvårdsnämnd

  Christine Erdman
  Ledamot Kulturnämnden

  Conny Harrysson
  Ersättare Personalberedning

  David Gelinder
  Presidieledamot Programnämnd Samhällsbyggnad
  Suppleant Vätternvatten AB

  Efwa Nilsson
  1:e vice ordförande Örebro Flygplats AB

  Elenor Sollerman
  Ledamot Fritidsnämnden

  Elisabeth Sverresson
  Ledamot Futurum

  Erica Gidlöf
  Ledamot Vårdboendenämnd

  Frank Prenkert
  Suppleant Oslo Stockholm 2.55 AB

  Fredrik Norrström
  Ledamot Vuxam

  Georg Barsom
  Ordförande Funktionsstödnämnd
  Ledamot Tillgänglighetsrådet

  Gunn Öjebrandt
  Ersättare Kommunfullmäktige
  Ordförande Länsmusiken i Örebro AB

  Gunvor Sundmark
  Ledamot Pensionärsrådet
  Vigselförrättare

  Göran Wall
  Ersättare Grundskolenämnd
  Nämndemän

  Håkan Stålbert
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ledamot Kommunstyrelsen

  Jan-Åke Eriksson
  Ledamot Örebro Parkering

  Johan Arenius
  Ersättare Kommunfullmäktige
  Ledamot Västerporten

  Johan Svanberg
  Ledamot Tekniska nämnden

  Kent Ekström
  Ersättare Miljönämnden

  Lars o Molin
  1:e vice ordförande Valnämnden
  Vigselförrättare

  Layla Abou Tacca
  Ledamot Programnämnd Barn och Utbildning

  Lennart Bondeson
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ordförande Kulturnämnden
  Ordförande Örebroporten
  Ordförande Gustavsvik

  Lisa Örneus
  Ledamot Grundskolenämnd

  Lisbeth Forsberg
  Ledamot Vårdboendenämnd

  Magnus Lagergren
  Ersättare Kommunfullmäktige
  Ersättare Gymnasienämnd

  Malko Prince M´peti Eliya
  Ersättare Hemvårdsnämnd

  Maria Landh
  Ledamot Gymnasienämnd

  Marianne Björk
  Ledamot Landsbygdsnämnd

  Marie Magnusson
  Ordförande Förskolenämnd

  Markus Kurt
  Ersättare Förskolenämnd

  Martin Lidow
  Ersättare Vårdboendenämnd

  Pelle Fernros
  Ersättare Tekniska nämnden

  Pedro Skåre
  Ersättare Tekniska nämnden

  Per Danielsson
  Ersättare Socialnämnden

  Paula Säker
  Ersättare Kulturnämnden

  Ricard Öjebrandt
  Ledamot KumBro

  Sandra Fröjdenstam
  Ersättare Programnämnd Barn och utbildning
  Ledamot Försklenämnden

  Sara Maxe
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ersättare Programnämnd Social Välfärd
  1:e vice ordförande Socialnämnden
  Ledamot Jämställdhetsdelegationen

  Sofia Hammargren
  Ersättare Funktionsstödnämnden

  Sofia Kjelberg
  Ersättare Landsbygdsnämnd

  Sonja Kurt
  Ledamot Kommunfullmäktige

  Sven Landh
  Kommunrevisionen

  Sven-Erik Sahlén
  Ledamot Gymnasienämnd

  Süleyman Alp
  Ersättare Vuxam

  Susanne Lindholm
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ordförande Programnämnd Barn och Utbildning
  Ersättare Kommunstyrelsen

  Thord Andersson
  Ledamot Örebrobostäder AB

  Ulf Wilnerzon
  Ersättare Fritidsnämnden

  Ulrika Schortz
  Ersättare Byggnadsnämnd

  Verde Demir
  Nämndemän