• Startskott för ett tryggare Humlegården

    Jag har pratat med Mitt i Östermalm om de investeringar vi gör för ökad trygghet i Humlegården. Parken har av många människor länge upplevts otrygg, inte minst under kvällstid, säger Erik Slottner (KD).

    Genom ökad belysning och siktförbättrade åtgärder längs med parkens norra och västra delar, blir detta startskottet för ett tryggare Humlegården. Med en ny lagstiftning på gång hoppas jag också att ordningsvakter på sikt kan få tillstånd att verka där.

    Läs mer:
    Mitt i Östermalm nr. 7,  19 februari – 25 februari 2022 >>>