• Minska spridningen av mikroplaster

  Microplast kallas de små plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter, vilket utgör den största andelen av allt plastskräp i haven. Microplast kan spridas till olika typer av vattendrag via t.ex. avlopp, dagvatten, och snötippning. Problemet är att djur, inte minst fiskar, får i sig dessa plaster, vilket i sin tur påverkar andra delar av näringskedjan, i förlängningen även oss människor.

  Kristdemokraterna utgår i miljöpolitiska frågor från det vi kallar förvaltarskapstanken, vilket innebär att vi måste ta ansvar för våra gemensamma tillgångar och hantera dem så att även kommande generationer ska ha möjlighet till ren luft, vatten och natur.

  Vi föreslår fullmäktige besluta:

  attge lämplig avdelning i uppdrag att göra en kunskapssammanställning över lokala källor som sprider microplaster till våra vatten och ta fram förslag på åtgärder på hur kommunen kan minska den lokala spridningen av microplaster

   

  Jennie Forsblom

  Gruppledare kristdemokraternas fullmäktigegrupp, Ovanåker