• Mer miljövänliga produkter i våra verksamheter

  Till kommunstyrelsens ordförande Yoomi Renström

  Mer miljövänliga produkter i våra verksamheter

  Kommunen och det offentliga måste gå före och välja mer miljövänliga produkter, vi har ett ansvar gentemot våra medborgare att vara duktiga på detta. Genom att ställa krav på miljömärkning vid upphandlingar är det inte givet att kostnaden blir så mycket högre.

  Två konkreta exempel på produkter är tvål och ljus, produkter som används mer eller mindre i våra verksamheter och även av privatpersoner. Det finns många andra produkter som vi behöver fundera på och kanske byta ut.

  Naturskyddsföreningens höstkampanj miljövänliga veckan uppmärksammade i år tvål och hygienartiklar som är fräscha på riktigt, man rekommenderar en miljömärkt tvål och varnar även för att vissa miljömärkningar kan vara i princip verkningslösa.

  I Sverige använder vi 18 000 ton ljus per år, och nu runt jul är det högsäsong. De flesta ljus är tillverkade av paraffin som precis som olja och bensin bidrar till växthuseffekten när de brinner, stearinljus har en minimal belastning på miljön.

  Mina frågor är:

  1. Är tvålen i kommunens verksamheter miljömärkt, i så fall vilken märkning?
  2. Köper kommunens verksamheter in stearinljus eller paraffinljus?

  Jennie Forsblom

  Kristdemokraterna