• Mer miljövänliga produkter i våra verksamheter

  Till kommunstyrelsens ordförande Yoomi Renström

  Mer miljövänliga produkter i våra verksamheter

  Kommunen och det offentliga måste gå före och välja mer miljövänliga produkter, vi har ett ansvar gentemot våra medborgare att vara duktiga på detta. Genom att ställa krav på miljömärkning vid upphandlingar är det inte givet att kostnaden blir så mycket högre.

  Två konkreta exempel på produkter är tvål och ljus, produkter som används mer eller mindre i våra verksamheter och även ...

 • Pedagogisk verksamhet

  Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Håkan Englund

  Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

  Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1-12 år) som de ba...