• Minska spridningen av mikroplaster

    Microplast kallas de små plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter, vilket utgör den största andelen av allt plastskräp i haven. Microplast kan spridas till olika typer av vattendrag via t.ex. avlopp, dagvatten, och snötippning. Problemet är att djur, inte minst fiskar, får i sig dessa plaster, vilket i sin tur påverkar andra delar av näringskedjan, i förlängningen även oss människor.

    Kristdemokraterna utgår i miljöpolitiska frågor från det vi kallar förvaltarskapstanken, vilket ...