• Skapa ett digitalt och publikt konstgalleri för Region Östergötlands konst

  Region Östergötland äger idag ett omfattande antal konstverk och varje år tillkommer nya alster. Konsten vänder sig till olika målgrupper och speglar aktuella frågeställningar och tekniker. Region Östergötlands konstsamling har en viktig funktion för att skapa en trivsam miljö för patienter, besökare och personal. Kristdemokraterna föreslår att göra Region Östergötlands konstsamling ännu mer tillgänglig för allmänheten, genom upprättandet av ett digitalt och publikt konstgalleri. (mer …)

  ...
 • Så skapar vi morgondagens hälso- och sjukvård

  När Regionstyrelsen idag sammanträder ska beslut om Finansplan 2017-2019 fattas. Detta i ett läge då kurvorna för Region Östergötland pekar åt fel håll med fortsatta underskott inom de sjukvårdande verksamheterna, minskad produktivitet och ökat antal anställda. Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår nu därför ett antal konkreta utvecklingsområden för att bryta den negativa trenden. (mer …)

 • Satsa på försök med elbussar i Norrköping

  Idag körs bussarna i stadstrafiken med fossilfritt bränsle, detta bidrar till en miljöpåverkan i form av höga bullernivåer, någonting som stör det vardagliga livet i stadskärnorna. Därför lämnar Moderaterna och Kristdemokraterna idag, onsdag, in en motion till Regionfullmäktige om att införa en elbusslinje på prov i Norrköpings stadstrafik. (mer …)

 • Nästan en halv miljard i övertrasserad budget för Region Östergötlands sjukvårdande enheter

  Regionstyrelsen har idag behandlat delårsrapporten för årets första åtta månader. Denna visar på en fortsatt oroväckande hög kostnadsutveckling för den sjukvårdande verksamheten. (mer …)

 • Mötet med patienten måste bli bättre

  Idag skriver Per Larsson, tillsammans med Marie Morell (M) och Per Jameson (M), i Dagens Samhälle om förslaget att införa en Informations- och bemötandegaranti i vården.

  Läs hela artikeln här: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/moetet-med-patienten-maste-bli-baettre-28256

   

 • Fler organ behövs

  ”Den sydöstra sjukvårdsregionen, det vill säga Östergötland, Kalmar län och Jönköpings län, ligger sämst till i landet med antal faktiska donatorer, donatorer per miljon invånare och donatorer per 10 000 avlidna. Det har gjorts insatser i till exempel donationsregister, men även om så är fallet finns det mycket kvar att göra.”

  Marie Morell (M) och Lena Käcker Johansson (KD) lyfter den, faktiskt livsviktiga, frågan om en fungerande donationsverksamhet i dagens Corren.

  Läs mer
 • Livräddare ska tillkallas via app

  Det blir bifall till Kristdemokraternas och Moderaternas motion om att införa SMS-livräddare i Region Östergötland. Vid ett akut hjärtstopp är varje minut viktig och kan betyda skillnaden mellan liv och död. På regionfullmäktige i nästa vecka blir det beslut, och idag skriver Norrköpings Tidningar om motionen.

  Läs mer: http://www.nt.se/nyheter/ostergotland/livraddare-ska-tillkallas-via-app-om4315687.aspx

 • Studiebesök till Västra Götalandsregionen

  Kristdemokraternas och Moderaternas regiongrupper genomför under tre dagar ett studiebesök i Västra Götalandsregionen. Just nu Botaniska Trädgården och senare väntar olika besök på Göteborgsoperan, Nötkärnans Vårdcentral i Bergsjön, Västtrafik och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi träffar också kollegor som berättar om framgångar och utmaningar med storregion, och hur det fungerar när Alliansen och Miljöpartiet styr regionen.

 • Nej till upphandlad rehabiliteringsverksamhet – inför vårdval istället

  Vid dagens sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer Moderaterna och Kristdemokraterna att säga nej till majoritetens förslag att göra en upphandling av rehabiliteringsverksamhet för patienter med problem från rörelseorganen i kombination med lättare psykisk ohälsa. Istället vill vi införa ett vårdval.

  Läs mer här:

  http://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/Majoritet-och-opposition/Politisk-opposition/Pressmeddelanden-fran-oppositionen/M-och-KD...