• Åtgärda bristerna i äldreomsorgen!

  Äldreomsorg
  Även om Sverige lägger stora resurser på äldreomsorgen, även om drygt åttio procent är nöjda med sitt äldreboende och nästan nittio procent är nöjda med sin hemtjänst, så finns stora problem som måste lösas. Coronakrisen har satt flera av dessa problem i blixtbelysning. Vi får aldrig låta stoltheten över det som åstadkommits skyla de brister som måste åtgärdas.
  Äldreomsorgen är sannerligen inte dålig i Sverige. Men den har brister. Brister ska inte gömmas. Brister ska upp till ytan och åtgärdas.
  Därför var det ett fatalt misstag av regeringen Löfven att lägga ner den stora äldreutredningen 2014. Det som utredarna själva beskrev som att deras kritik mot äldreomsorgen “begravdes i ett bergrum”.
  Så gott som alla de problem som både vi kristdemokrater och utredarna såg för sex år sedan har förblivit olösta. I flera fall har arbetet med att lösa dem inte ens kommit igång.
  Detta måste kallas vad det är, ett svek mot Sveriges äldre.
  Äldrepolitiken måste hamna i centrum igen. Som det var under vår senaste regeringstid. Äldreomsorgen ska vara en valfråga.
  Tycker du som oss?
  Välkommen att gå med i KD!