• Manipulerade kunskapsresultat – en skolpolitisk skandal!

  Det är en skolpolitisk skandal att utbildningsminister Anna Ekström och regeringen fört svenska folket bakom ljuset när det gäller svenska elevers kunskapsresultat i PISA 2018.
  För många elever med utländsk bakgrund har felaktigt exkluderats från att göra testet, och kunskapsbristerna i Sverige är därför större än vad utbildningsministern har velat ge sken av.
  Genom att inte följa upp de misstänkta felen, trots varningar om felaktigheter från utbildningsdepartementets egna tjänstemän, så har kunskapsbristerna mörkats och kunskapsresultaten manipulerats.
  Det är en skolpolitisk skandal!
  Det är också ett svek mot alla barn som idag hamnar efter och inte får möjlighet att lyckas i skolan.
  Sverige är dömt att misslyckas med att återupprätta kunskapsskolan så länge vi har en utbildningsminister och en regering som inte vill veta av sanningen om de bristande kunskapsresultaten.