• Kärnavfallets framtid

    Tydligt besked från Riksdagen som vill se skyndsamma åtgärder från regeringen om kärnavfallets framtid.
    Kristdemokraterna har fått en majoritet i riksdagen att sluta upp om att regeringen skyndsamt behöver vidta nödvändiga åtgärder om framtiden för svenskt kärnavfall och presentera en tidsplan.
    Den 25 februari lade KD därför ett utskottsinitiativ i försvarsutskottet om att regeringen måste ta beslut om framtiden för mellanlagret i Oskarshamn och slutförvaret i Östhammar. Bakgrunden var de larm som kom att mellanlagret höll på att bli fullt och att ett regeringsbeslut om att vidta åtgärder behövde tas senast sommaren 2021.
    Tydlig signal från Riksdagen. Nu behöver regeringen ta ett beslut!