• Det ska inte gå ostraffat att slå, hota och mörda kvinnor!

  Nyligen mördades fem kvinnor på tre veckor av män som de haft en relation med.
  Vi samtalar gärna med alla partier. Men när vi gör det vill vi gå från ord till handling. Från samtal till förhandling. Så att konkreta åtgärder genomförs. Vi står beredda.
  Några konkreta krav:
  🟦 Sverige behöver fler fängelseplatser så att färre gärningsmän kan gå omkring fria
  🟦 Höj minimistraffet för kvinnofridskränkning
  🟦 Särreglera hedersbrott i brottsbalken
  🟦 Öka medlen till kvinnojourerna
  🟦 Stärkt stöd till brottsoffer
  🟦 Se över skadeståndsnivåerna
  🟦 Höjd avgift till brottsofferfonden
  🟦 Automatisk utbetalning av skadestånd
  🟦 Kontaktförbud i fler fall
  🟦 Fotboja bör alltid övervägas vid kontaktförbud
  🟦 Straffen vid överträdelse av kontaktförbud ska skärpas
  🟦 Gemensam vårdnad eller umgängesrätt ska som huvudregel inte utdömas då det finns en dom om våld, övergrepp eller kontaktförbud