• Tryggheten först

    Sverige befinner sig fortsatt i en pandemi och ekonomisk kris. Hoppet om att återgå till en mer normal tillvaro lyser starkt. Men det kommer krävas ett handlingskraftigt ledarskap för att ta oss ur krisen.
    Det är också mycket vi inte vill ska bli som vanligt igen. Vårdköerna var långa och vården ojämlik redan före pandemin. Barn och unga rörde för lite på sig och brottades med psykisk ohälsa. Många äldre satt ensamma. Poliserna var för få och våldet i nära relationer gjorde sig smärtsamt påmint – även före pandemin.
    Vi menar att tryggheten måste komma först – i krisen och efter krisen. Tryggheten att ha ett jobb att gå till och vård och omsorg när man behöver. Tryggheten att inte bli utsatt för brott eller våld. Och tryggheten som uppstår när vi gemensamt bygger ett samhälle där ingen lämnas utanför, utan alla får och kan finna sin plats. Det är dags att agera därefter.
    Kristdemokraternas vårmotion handlar om både akuta åtgärder att hantera på kort sikt, men också åtgärder för att förhindra en värre kris på lång sikt.
    Det är möjligt för en bättre morgondag, men det krävs mod och handlingskraft. Det krävs prioriteringar. Vi sätter tryggheten först. Ett Sverige som fungerar. Ett Sverige att lita på!