• Bakom varje siffra står en person

  Bakom varje siffra finns en person. Bakom varje person finns familj, släkt och vänner.

  Dagligen rapporterar myndigheterna om nya siffror. Siffror som redan hunnit öka innan trycksvärtan hunnit torka i nyhetsmedierna. Antalet svårt sjuka. Antalet anhöriga som våndas. Antalet avlidna. Antalet sörjande.

  Så mycket mer än bara siffror.

  Bakom varje siffra finns ett livsöde. En vandring på livets väg som abrupt tagit slut. En person som utbildat sig, blivit kär, fått sitt hjärta krossat, blivit kär igen, skaffat jobb, gjort karriär, fått barn. Kanske barnbarn.

  Men så drog ett virus över världen. Med sjukdom och skräck. Och personer blev till siffror.

  Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Det är frågor som alltid är aktuella, men särskilt nu när vi som samhälle går igenom en svår kris.

  Det handlar om rätten av att bemötas med värdighet och respekt. Särskilt i livets svåra skeenden. Vid allvarlig sjukdom, eller där livets väg tar slut. Sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde.

  Det handlar i grund och botten om att när vi är som svagast så måste välfärden vara som starkast.

  Gå med i KD och påverka hur framtiden ser ut du med!