• Ny budget investerar i äldreboende

  alliansen

  Nu presenterar Täbyalliansen förslag till budget för 2020. I tuffa ekonomiska tider med bl.a ökade kostnader i det kommunala utjämningssystemet är vi Kristdemokrater nöjda med att kunna presentera en budget där vi prioriterar välfärdens kärna. Den största satsningen görs nästa år för Täbys äldre med ökade medel för äldreboenden.

  11,1 miljoner extra till äldreboende genom en höjning av pengen för vård- och omsorgsboende för äldre med 3,4 procent.

  Förskolepengen höjs med 1,5 procent från årsskiftet med ambitionen att höja upp till 0,5% ytterligare från halvårsskiftet.

  Satsning på grundskolan med 5 miljoner extra i form av en kvalitetspeng.

  För att öka möjligheten till eget boende för unga med funktionsnedsättning höjs det kommunala bostadstillägget.

  Satsning på kulturskoleverksamheten Ung kultur med 3 miljoner extra.

  Helhetsgrepp för att ytterligare förstärka integrationsarbetet genomförs 2020.

  Företagsklimatet ska förbättras och fler arbetsplatser skapas i Täby genom att en handlingsplan med 29 punkter genomförs.

  Oförändrad låg kommunalskatt.

  Läs mer om Täbyalliansens förslag till budget här!