• Budgetfullmäktige

  Idag håller KD Täby fanan högt på fullmäktige. Vi jobbar för ett tryggt och snyggt Täby med fokus på välfärdens kärna under 2020.

  11,1 miljoner extra till äldreboende genom en höjning av pengen för vård- och omsorgsboende för äldre med 3,4 procent.

  Förskolepengen höjs med 1,5 procent från årsskiftet med ambitionen att höja upp till 0,5% ytterligare från halvårsskiftet.

  Satsning på grundskolan med 5 miljoner extra i form av en kvalitetspeng.

  För att öka möjligheten till eget boende för unga med funktionsnedsättning höjs det kommunala bostadstillägget.

  Satsning på kulturskoleverksamheten Ung kultur med 3 miljoner extra.

  Helhetsgrepp för att ytterligare förstärka integrationsarbetet genomförs 2020.

  Företagsklimatet ska förbättras och fler arbetsplatser skapas i Täby genom att en handlingsplan med 29 punkter genomförs.

  Oförändrad låg kommunalskatt.

  Du kan nu följa KF Täby live via:
  https://secure.quickchannel.com/qc/create/play.asp…

  Läs mer om Täbyalliansens förslag till budget här:
  https://www.taby.se/…/tabyalliansen-satsar-pa-forskola-och…/