• Bygg två nya kärnkraftsreaktorer

  Under sitt första år vid makten fattade Löfven politiska beslut som innebar att fyra reaktorer lades ned. Det måste världsrekord i att försämra förutsättningarna för industrijobb, klimatet och hushållens elpriser. Det ser vi nu resultatet av.
  Stefan Löfvens regeringsinnehav är sju förlorade år för energifrågan. Man har stoppat utvecklingen av kärnkraften, lagt ner fyra reaktorer och det finns ingen realistisk plan för svensk energiförsörjning inför 2040. Stefan Löfven har sålt ut svensk industri, hushållen och klimatet för makten. Han viker sig på fråga efter fråga, nu senast elförsörjningen, för att hålla Miljöpartiet nöjda och på så sätt få behålla regeringsmakten.
  Elbrist och höga priser på vintrarna är en direkt följd av nedläggningen av fyra kärnkraftsreaktorer och att man stoppade Vattenfalls planer från 2011 om att bygga nya kärnkraftsreaktorer. Det märks mest nu när det är kallt och vi stundtals importerar el. Elen är dyr och stundvis talas det om en bristsituation. Sverige tvingas nu i perioder elda i oljekraftverk och importera smutsig kolkraft.
  Kristdemokraterna kräver att nuvarande sex återstående reaktorer får drivas till sin fulla livslängd. Vi kräver också att två reaktorer byggs så snart som möjligt i Ringhals. Vind-, sol- och vattenkraft är bra och viktiga komplement men svensk politik måste nu ge tydliga besked om att kärnkraften är nödvändig som utsläppsfri bas i svensk energiförsörjning även efter 2040.
  Vi vill nu att det byggs två nya reaktorer för att säkerställa en leveranssäker baskraft. Det handlar om förutsättningarna för svensk industri, hushållens elpriser och att klara klimatomställningen.
  Vill du ha en förändring: