• Sök vård vid cancersymptom!

    Du har cancer. Det är ord som ingen vill höra, varken den som diagnosticerats eller som anhörig till den som drabbats. Förhoppningen är att ingen skulle behöva få ett cancerbesked men verkligheten är tyvärr en annan. De allra flesta av oss känner någon som kämpar eller har kämpat mot cancer. Tidpunkten för upptäckten av cancer är avgörande. Ju tidigare, desto bättre, även om det aldrig finns några garantier. Under den pågående coronapandemin har antalet cancerdiagnoser sjunkit. Och de beror inte på att vi plötsligt har blivit friskare, utan på att människor inte söker vård. Det kan leda till försämrade prognoser, försenade behandlingar och sämre chanser att överleva cancer. Därför är det avgörande att söka vård i tid. Vården har kapacitet att ta hand om patienterna. All screening för cancer är också igång nu. Tveka inte – sök vård vid behov!
    Bilden: Margaretha Åkerberg ledamot av Regionfullmäktige, Ella Bohlin, regionråd, Eva von Wovern, ledamot av Regionfullmäktige Region Stockholm (KD).