• Du är inte ensam!

  Man är aldrig så ensam som när ljusen tindrar i andras fönster!
  Julen är gemenskapens högtid. Men under en högtid så starkt präglad av gemenskap så kan också ensamhet bli smärtsam och göra sig särskilt påmind. Ensamheten är inte bara ett individuellt problem. Det är ett samhällsproblem. Och det har förvärrats under coronakrisens isolering.
  Följderna av detta är inte någons fel, det finns ingen syndabock på lut här. Rekommendationerna har varit helt nödvändiga, men de har kommit med ett högt pris!
  Det här är allvarliga saker. Ensamheten har visat sig ha lika hög riskfaktor som rökning när det kommer till för tidig död. Politiken kan inte blunda för det. Sverige måste ha en politik för att bryta ensamhet. KD har det.
  ”Man är aldrig så ensam som när ljusen tindrar i andras fönster”, sa Arne Weise när han var julvärd i TV. Ta det till dig. Slå en signal till någon som är ensam.

  Låt oss när coronakrisen ebbat ut göra vad vi kan för att motverka ensamhet. Att bryta ensamhet bygger tillit, värme och medmänsklighet. Det underlättar när nästa kris kommer.

  Kanske kan vi ge av vår tid och våra resurser till någon av de organisationer som jobbar för att motverka ensamhet. Så kan de uttryck för omsorg och solidaritet som manifesteras i vårt samhälle just nu särskilt omfatta de som lider av ensamhet.
  Ge en gåva till det svenska föreningslivet, de har det tufft just nu. Ge en gåva till hjälporganisationer, de hjälper alltid till där det är tufft.
  Stiftelsen för insamlingskontroll har en lista över alla hjälporganisationer med 90-konto. Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.
  Vi hoppas på ett ljusare 2021 – håll ut!