• Dyr elnota drabbar konsumenter och företag

  Vi kristdemokrater är ofta en skarp opposition. Vi kritiserar regeringen för mycket. Men vi kritiserar inte regeringen för att det är kallt i Sverige.

  Däremot anser vi att en seriös regering bör bedriva en ansvarsfull energipolitik som medför att Sverige står väl rustade även när det är kallt.

  För det är uppenbart att Sverige har stora problem med energiförsörjningen. Oljekraftverket i Karlshamn startades igen eftersom fossilfri kärnkraft prioriterats bort från Sverige. I söndagens DN slogs det fast: Stängningen av kärnreaktorn Ringhals 1 har lett till elbrist. För att täcka behovet har Sverige tvingats importera el från kolkraftverk i andra EU-länder.

  Tidigare under helgen skrev SVT uppfordrande till svenskarna att ”Därför ska du inte dammsuga de närmaste dagarna”. Utan följdfrågor eller resonemang om varför det kan ha blivit så här. Elransoneringen är här och folket ska lapa i sig det.
  För oss är det uppenbart. Det finns ingen som ser till helheten. En ansvarsfull energipolitik är helt avgörande för vår basnäring och våra arbetare.

  Socialdemokraterna har aktivt låtit Miljöpartiets plakatpolitik diktera villkoren för svensk energiförsörjning. Vars naiva klimatvisioner i praktiken leder till att oljekraftverk måste aktiveras. Att ett parti som kallar sig för Miljöpartiet, och som drivit på denna utveckling måste ses som anmärkningsvärt.

  Kristdemokraterna har länge ifrågasatt denna ordning. Vi har flera förslag på förbättringar och ställt seriösa frågor till regeringen om vårt lands el- och energipolitik. Regeringen har inte lyssnat.

  För just nu ger verkligheten oss rätt. Elsystemet har blivit mer instabilt eftersom väderberoende elproduktion vuxit på bekostnad av planerbar fossilfri kärnproduktion.

  Det drabbar svenska företag. Och det drabbar många familjers privatekonomi.

  Sverige ska fungera. Även när det är kallt!