• Fler nya äldreboenden behövs

    äldreboende

    Täbyborna ska ha tillgång till äldreboenden av god kvalitet. Kristdemokraterna värnar en god äldreomsorg och i kommunens budget för 2020 görs den största satsningen på just detta område.

    Pengen för vård- och omsorgsboende höjs med 3,4% vilket motsvarar 11 miljoner. På så sätt möjliggörs att fler äldre Täbybor kan erbjudas plats på äldreboenden i kommunen. Just nu byggs även flera nya äldreboenden i kommunen och ytterligare är under planering.