• Företag går under i väntan på stöd!

    I veckan begärde Kristdemokraternas Camilla Brodin att det statliga bolaget Almi ska kallas till Riksdagen för utfrågning. Almi är en av de aktörer som fått ökat stöd av staten under krisen. Det extra stödet på 3 miljarder ska gå till lån för små och medelstora bolag som drabbats hårt av krisen.

    Företag vittnar nu om att det är svårt att få Almi att titta på deras ärenden. Vissa företag har väntat över en månad på att ens få en bekräftelse på att ärendet är mottaget. Enligt uppgifter är handläggningstiden uppåt 2 månader under brinnande kris. Under tiden fortsätter företagen att blöda, och många går under. Företagsstödet får inte bli tomma löften!