• Våra förslag inom energi

  energipolitiska

  Camilla Brodin, riksdagsledamot ifrån Täby ger idag beskedet att vi i KD tillsammans med M lämnar energiöverenskommelsen. – Den kan inte lösa Sveriges energiproblem vare sig på kort eller lång sikt!

  VI LÄMNAR ENERGIÖVERENSKOMMELSEN

  Den befintliga energiöverenskommelsen kan inte lösa Sveriges energiproblem vare sig på kort eller lång sikt.

  Kristdemokraterna och Moderaterna har i sju månader krävt att regeringen ska bjuda in till förhandlingar för att nå en ny energiöverenskommelse. Vi har presenterat konkreta förslag till en ny inriktning på energipolitiken, däribland förslag om ett nytt energipolitiskt mål och reformer för att säkra kärnkraftens roll i systemet. Regeringen har inte hörsammat kraven. Därför har vi idag meddelat att vi lämnar energiöverenskommelsen.

  En stabil och långsiktig elförsörjning är viktig för den svenska konkurrens¬kraften och en central del av klimatomställningen. För att klara omställningen måste vägtransporter och industrier elektrifieras. Framtiden kräver mycket mer ren el.

  Under året har bland annat Skåne brottats med regionala elproblem som har hindrat företag från att växa. Det finns även ett behov av att utveckla det svenska elnätet och elnätsregleringen. Dessutom har diskussionen om Sverige på sikt ska ha kärnkraft eller inte blivit alltmer aktuell.
  Den befintliga energiöverenskommelsen slöts 2016 och är i praktiken genomförd. Nu saknas förslag för att lösa både kortsiktiga och långsiktiga energipolitiska problem som Sverige står inför.

  Regeringen har gjort klart att de inte är beredda att bemöta våra huvudsakliga krav, såsom:

  ✔️ Att ändra det svenska energimålet från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt så att all ren el kan tillvaratas

  ✔️ Att kärnkraftens roll i energisystemet ska säkras.

  ✔️ Att alla riksdagspartier ska bjudas in till samtal om en ny energiöverenskommelse.
  Totalt har vi lagt fram nio gemensamma förslag på reformer för en tryggare och bättre energipolitik. Vi avser nu att fortsätta driva förslagen i riksdagen och att söka stöd för dem hos riksdagens alla partier. Sverige förtjänar en energipolitik som möter dagens och framtidens behov. Det saknar tyvärr Sverige idag.

  Läs mer om förslagen här