• Vi har högst förtroende i vårdfrågor!

    Vi är så oerhört tacksamma för den respons ni väljare ger på vår politik!

    När Demoskop mätt vilket parti som har bäst politik på olika områden, har KD högst förtroende på två av dem – både på vård och äldreomsorg. Två områden som är mycket viktiga för väljarna och för oss kristdemokrater. Väljarna tycker inte att Socialdemokraterna är bäst på någon fråga alls. Undersökningen är ett tydligt styrkebesked för KD och ett svaghetstecken för Socialdemokraterna.

    Det finns mycket att göra för att förbättra svensk vårdpolitik och äldreomsorg.