• Vi värnar om fritt företagande gör du?

    Den 4 oktober 1983 samlades 100 000 företagare i Stockholm för att demonstrera mot den socialdemokratiska regeringens försök att socialisera näringslivet genom löntagarfonder. Det fria företagandet stod inför ett allvarligt hot. Förslaget om löntagarfonder gick om intet och vi har idag ett fritt företagande i Sverige. Det är värt att fira denna dag.
    Ett starkt företagande är en garant för nya arbetstillfällen och ett ökat välstånd. Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer är och kommer alltid att vara grunden för Sveriges framgångar.