• Goda värderingar ska genomsyra vårt samhälle!

    Idag kom besked om att böneutrop kommer få sändas varje fredag i Växjö. Det är olyckligt.

    Vi kristdemokrater räds inte att tala om värderingar, och vilka goda värderingar som ska genomsyra vårt samhälle.

    https://www.facebook.com/ebbabuschthor/videos/1872712032748203/?t=6

    Kristdemokraterna värnar rätten att fritt kunna uttrycka sig och religionsfriheten. Ingen ska misstänkliggöras för sin tro. Men ingen ska heller påtvingas någon annans religion. Återkommande och institutionaliserade böneutrop, som riktas in mot människors hem och arbetsplatser är inte rimligt.

    Vi står upp för ett öppet och inkluderande samhälle. Där människors frihet och lika värde respekteras. Jämställdhet, människans okränkbara värde och barns rätt att vara barn, kan aldrig ifrågasättas. Det är därför vi också vänder oss emot barnäktenskap, månggifte och hedersförtryck. Vissa värderingar inte är valbara.