• Ingen av Sveriges regioner fungerar…

    ”Sveriges system med 21 olika regioner har varit en stor besvikelse avseende något av det viktigaste man kan tänka sig – att hantera pandemin”, så skriver den kände politiske kommentatorn Marcus Oscarsson i en analys av vaccineringsläget nu i veckan.
    Danmark är ett av de EU-länder som har kommit längst med att vaccinera sin befolkning. En centralt styrd organisation och ett enhetligt bokningssystem uppges som ett par förklaringar bakom framgångarna – och där Danmark skiljer sig från Sverige, redovisar tidningen Dagens Nyheter 11 februari.

    Pandemin visar tydligt att vi behöver EN tydlig styrning av vården! Uppdelningen av 21 regioner försvårar arbetet under pandemin, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson i Ekot i november.

    För att alla – i hela landet – ska få tillgång till högkvalitativ vård i tid krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. KD har drivit den här frågan länge och det har gett oss ett grundmurat förtroende i vårdfrågorna.

    Vi vill börja redan nu med att införa en nationell vårdförmedling. Den nationella vårdförmedlingen skulle hjälpa patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar att hitta ledig vårdplats var som helst i hela landet.