• Läkare rasar – regeringen tar inte ansvar!

  Patienter behandlas med föråldrade metoder, menar Läkarförbundet. Forskningen gör snabba framsteg men svenska patienter får inte ta del av dem. Så kan vi inte ha det. Vårdpersonalen får inte den vidareutbildning de behöver för att kunna ta del av nya viktiga rön och arbetssätt. Det har gått så långt att Läkarförbundet nu anmält regeringen till EU-kommissionen.

  I en tid där också vårdköerna skenar iväg är det obegripligt att regeringen inte satsar på fortbildning av vårdpersonal. Det är precis som att regeringen inte tar våden på allvar. Kristdemokraterna driver på för att lagstadga rätten till fortbildning. Vården är en av samhällets grundfundament.

  Idag genomgår sjuksköterskor, terapeuter, läkare och psykologer mfl långa och svåra utbildningar för att få sin legitimation. Men så fort man har legitimationen i handen finns det ingen plan för att se till att man får del av den senaste forskningen. Hur kan man handskas så med vårdens viktigaste resurs?

  Kunskaperna om nya behandlingsmetoder, omvårdnad och nya terapier utvecklas hela tiden. Legitimerad personal ska kontinuerligt få del av forskning och utveckling. Därutöver bör möjligheten att forska och lägga till specialistkunskap utvidgas. Vi kristdemokrater menar att en lagstadgad rätt till fortbildning av god kvalitet är nödvändig för att garantera hälso- och sjukvård av god kvalitet.

  För en vård att lita på.

  Läs mer om Kristdemokraternas förslag om fortbildning för legitimerad personal i vår budgetmotion.

  Mer om läkarförbundets anmälan finner ni här.