• Låt föräldrar få bestämma själva!

  kvotering

  Vi säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi kommer ta strid mot familjefientliga förslag i alla lägen!

  Idag har regeringen presenterat ett förslag om att kvotera föräldrapenningen på grundnivå. Vi är emot kvotering av föräldraförsäkringen och anser att föräldrarna själva är de som bäst kan fatta beslut om tid med sina barn.

  Vi kristdemokrater vill istället ge familjerna möjlighet att få ihop livspusslet. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Här är några av Kristdemokraternas förslag på förbättringar för familjer:

   En helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till
  närstående som mormor eller bonuspappa.

   En barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn
  istället för att nyttja förskola.

   Barngrupperna ska minskas genom ett tak för hur stora grupperna i förskolan får vara.

   Föräldrar med barn under 18 år ska få jobbskatteavdrag på 500kr/månad och förälder.

   Höj pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn så att inte den som är hemma
  drabbas genom lägre pension.

   Förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet.

   Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.