• Låt kommunen ta hand om primärvården!

    Läs vår debattartikel här!

    Vårt kommunalråd Camilla Brodin skriver idag tillsammans med 18 KD kommunalråd och gruppledare i Stockholms län – lägg ner landstingen och låt staten ta ansvar för sjukhusvården och låt kommunerna ta ansvar för primärvården (vårdcentralerna etc).

    Idag skriver jag tillsammans med mina kollegor i Stockholms län om att lägga ner landstingen. Låt staten ta hand om sjukhusvården och kommunerna om primärvården. En likvärdig vård i hela landet, oavsett vart du bor, det ska inte vara någon skillnad beroende på vilket landsting du tillhör. Låt kommunerna får ansvaret att se till att primärvården (vårdcentralerna etc) kan möta de behov våra medborgare behöver, ansvaret betyder inte att det ska driftas i egen regi. De som är bäst lämpade ska göra det.

    Läs gärna vår debattartikel i Svenska Dagbladet här.