• Löfven har inte sett polisbristen

    Sverige är ett bra land att leva i, men problemen hopar sig. Antalet skjutningar med dödlig utgång har mer än fördubblats de senaste åren. Vi behöver fler poliser, men regeringen är inte i närheten av att lösa polisbristen. Vem vågar lita på ett samhälle där det inte finns poliser när man behöver dem?

    Med kristdemokrater istället för socialdemokrater i regeringen skulle fler poliser utbildas. De som slutat skulle lockas tillbaka. Pensionerade utredare skulle få en rejäl lönehöjning för att börja jobba igen. Polisyrket skulle göras attraktivare genom höjda löner. Vi föreslår också högre straff, förebyggande sociala insatser och ett starkare rättsväsende.

    Gå med i KD!
    KD.nu/blimedlem