• Mammor förändrar världen

  Mammor förändrar världen. Från de första sparkarna i magen finns de där. Mammas trygga hand finns där när barnet tar sitt första steg och håller i hela vägen. Mammor är ovärderliga, för i trygga familjer växer det upp trygga individer.

  Men vi vet att många mammor inte får vardagspusslet att gå ihop. De känner att de inte räcker till. Tittar man på statistiken är det uppenbart att många mammor lever under hög press. Kvinnor har betydligt högre sjukskrivningstal än män. Sjukskrivningarna fördubblas bland mammor efter det andra barnet har fötts.

  Vi behöver en politik som ser kvinnors behov. Som inte försöker pressa in kvinnor i dagens system, utan som anpassar samhället och arbetslivet så de också stämmer med kvinnors verklighet. En verklighet där man slipper slå knut på sig själv för att klara både familjeliv och arbetsliv. Det behövs en ny borgerlig feminism.

  Kristdemokraternas viktigaste förslag för mammor:

  ✔️ Jämställda pensioner. KD vill stärka kvinnors pensioner genom automatiskt delad premiepensionen och fler barnrättsår
  ✔️ Ge kvinnodominerade branscher de möjligheter mansdominerade branscher haft alla år
  ✔️ Satsningar på förlossningsvård – innan, under och efter barnet fötts
  ✔️ En helt fri och flexibel föräldrapenning
  ✔️ Extra föräldradagar för äldre barn och utökat föräldrastöd
  ✔️ Främja kvinnors företagande. Satsa på affärsrådgivning till kvinnor och lättare anskaffning av riskkapital