• Ny simhall för alla Täbybor

  Kommunstyrelsen fattade igår beslut om upphandling av byggnation av ny simhall i Täby. Den gamla simhallen, Tibblebadet är uttjänt och underdimensionerad. Det ekonomiskt mest rimliga är att bygga en ny.

  Men vi har prioriterat bort de vattenrutschbanor som tidigare planerades för att hålla kostnaden nere och prioritera det som är viktigast.

  ”- Kristdemokraterna kommer aldrig prioritera vattenrutschbanor eller äventyrsbad framför välfärdens kärna. Nu får vi en ny simhall som vi har stort behov av i Täby och som erbjuder undervisning och motion för alla Täbybor”, säger Tobias Karlström, kommunalråd för KD.

  Den nya simhallen beräknas stå färdig i slutet av 2022 i korsningen Bergtorpsvägen, Stora Marknadsvägen:

  Mer än dubbla kapaciteten för att både simundervisning, motionssim och föreningslivet ska få plats och tid.

  En stor bassäng på 50×25 meter med goda möjligheter till tävling, träning och motion.

  Sidobassänger med justerbart djup för rehab och simundervisning.