• Öka människors chans att överleva sjukdomar!

    sjukvård

    Det system vi har i dag är ohållbart. Det är en fråga om liv och död. Människors chanser att överleva sjukdomar avgörs i dag av vilket landsting man vårdas i. Så vill vi inte ha det!

    Steg ett är en utredning om förstatligad sjukvård. Det är topprioritet för oss att få till en sådan. Vi har den stora fördelen att vi kan ta inspiration från Norge som genomfört det här i närtid. Min uppfattning är att man inte bör dra ut på processen. Norge genomförde den på ett år”, säger Ebba Busch Thor

    Läs hela intervjun i Dagens Industri här!