• Så vill vi stävja ungdomsbrottslighet

    Ungdomsbrottslighet
    KD ser allvarligt på den ökande kriminaliteten bland yngre. Gängbrottsligheten har etablerat sig som det kanske allvarligaste samhällsproblemet som Sverige har att hantera. Den påföljd som idag främst är aktuell för unga som döms för mycket grov brottslighet är sluten ungdomsvård under en tid av maximalt fyra år.

    Ungdomar under 18 år döms i princip aldrig till fängelse. Det innebär att en ungdom under 18 år som dömts för exempelvis mord i princip inte kan dömas till ett längre straff än fyra års inlåsning. Den verksamhet som bedrivs av SiS på ungdomshemmen är inte anpassad för den typ av unga grova brottslingar som vi ser idag, som inte sällan är förankrade i en gängkriminell miljö.
    Därför tar vi kristdemokrater, tillsammans med M, C och L initiativ i Justitieutskottet till ett särskilt utskottsinitiativ med målet att föra över den slutna ungdomsvården till Kriminalvården. Utredningens direktiv måste vidare utformas så att det klart framgår att den maximala vårdtiden inom sluten ungdomsvård ska höjas.