• Satsningar på välfärd i Täby

    Vi vill göra satsningar på välfärdens kärna med bibehållen låg skatt för Täby 2021.

    Barn och unga kan ibland behöva vägledning att söka rätt hjälp och stöd. KD tillsammans med övriga partier i Täbyalliansen prioriterar psykisk hälsa i vårt gemensamma budgetförslag.

    Det är viktigt att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa då tidiga insatser kan vara avgörande för den enskildes hälsa. Med fortbildning inom området kan vi skickliggöra de som verkar närmst dem, dvs. lärare, mentorer och övrig skolpersonal.