• Sjukvården behöver mer resurser!

  Allt fler får vänta allt längre på sin behandling.

  Socialdemokraterna lovade inför valet en sjukvård i världsklass. Men vårdköerna har fördubblats, det saknas vårdplatser och väntetiderna på akuten ökar.

  Regeringen bedriver en passiv politik. Sverige betalar ett högt pris för detta och där de sjuka och äldre drabbas hårdast.

  44 % av alla som drabbas av lungcancer, den cancerform som tar flest liv i Sverige, påbörjar behandling inom rekommenderad vårdtid. Majoriteten får inte vård i tid.

  Sjukvården behöver mer resurser. Vi kristdemokrater har i vår budget avsatt 27,5 miljarder kronor utöver regeringens anslag. Det motsvarar 16 500 fler medarbetare fram till 2020.

  Du ska kunna lita på vården. Du ska kunna lita på Sverige. Därför behövs en ny regering. En alliansregering där Kristdemokraterna ser till att prioritera vården!

   

  Vårdköerna har ökat på tre år, inslag från TV4